Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De impact van de stikstof-uitspraak op de woningbouw

Het stikstof-oordeel van de Raad van State heeft grote impact op veel spelers in de bouw en het vastgoed. Het staat vast dat veel nieuwe projecten vertraging gaan oplopen. De vraag van deze week: welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de bouwsnelheid in Nederland? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Joris Deur, eigenaar van ZZDP Architecten.

Van Bouwend Nederland en de MEPROM tot aan de ceo’s van bouwbedrijven; vrijwel iedereen is boos over de uitspraak. In een LinkedIn-correspondentie vallen velen over Johan Vollenbroek van MOB heen. Hij is de man die de rechtszaak is aangegaan om de bouwvrijstelling van tafel te krijgen. In datzelfde LinkedIn bericht neemt Joris Deur het echter voor hem op en noemt hem zelfs een nationale held. “Johan Vollenbroek geeft Nederland de boodschap dat wij keuzes moeten gaan maken in onze ruimtelijke ordening”, legt Joris uit. “De tijd dat het kabinet geitenpaadjes opzoekt om de eigen wetgeving te omzeilen is voorbij.” Hij pleit ervoor om bouwvrijstelling alleen te verlenen voor woningbouw en niet generiek voor allerlei projecten, zoals energietransitie en distributiecentra.

Binnenstedelijk bouwen

“Mensen als Maxime Verhagen raken in paniek omdat zij hun projecten in gevaar zien komen. Zij hebben vaak grondposities in buitenstedelijk gebied, ook naast natuurgebieden. Binnenstedelijk bouwen heeft daar geen last van, dus het signaal dat wordt afgegeven is: jongens, bouw nou in de stad en zet daarop in!” Ook is Joris niet erg gecharmeerd van het begrip woningcrisis. Die is er volgens hem helemaal niet. “We hebben meer dan acht miljoen woningen en we wonen 30% groter dan de Duitsers. 40% van de woningen is voor eengezinshuishoudens die op gemiddeld 90 m2 wonen. In die voorraad zit een probleem, maar tegelijkertijd ook de oplossing. Laten we ophouden met bouwen in buitenstedelijk gebied. De meeste mensen werken in de stad. Wanneer je die buiten de stad laat wonen, heb je ook nog eens een infrastructuur nodig. Binnen de steden liggen de infrastructuur en de energienetwerken er al.”

Transformatieprojecten

Klopt het dat voor binnenstedelijk bouwen is geen stikstofvrijstelling nodig is? “Iedereen die wil bouwen, moet een stikstofberekening inleveren. Wij doen heel veel transformatieprojecten, en die zijn duurzaam in zichzelf. Casco’s blijven staan en er hoeft niet veel materiaal te worden aan- of afgevoerd. De zogenoemde bloemkoolwijken bieden legio mogelijkheden voor transformatie. Mijn vakgenoten roepen al lang dat dit de enige juiste weg is. Dat niet iedereen het daar mee eens is, is een kwestie van economische belangen. Bouwend Nederland, de MEPROM en alle grote aannemers hebben er belang bij om de buitenstedelijke grondposities die zij hebben te laten renderen.”

“Vanaf de financiële crisis in 2008 was er al sprake van transformatie van bestaande gebouwen: kantoren werden omgebouwd naar woningen. Nu zie je dat ook gebiedstransformatie op gang komt. De wegwerpkantoren uit de jaren 80 en 90 zijn te klein om te transformeren en worden gesloopt. Veel van die kantoortjes staan in stadswijken en maken het mogelijk grootschalig woningen bij te bouwen.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de hele podcast