Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Bouwen in de stad? Ruimte zat!

Richten we ons oog op de stad of gaan we toch massaal weilanden volstampen met nieuwe woonwijken? Dat is de vraag die bij de bouwopgave van 900.000 nieuwe woningen steeds opnieuw op tafel komt te liggen. Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Reimar von Meding, algemeen directeur van KAW Architecten. Hij heeft daar niet alleen een duidelijke mening over, maar ook een aktentas vol bewijzen.

Een groot probleem bij stadsvernieuwing in verouderde woonwijken is dat het voor de bewoners vaak te duur wordt om in hun gerenoveerde woning terug te keren. Reimar onderkent dat een huurverhoging na renovatie onontkoombaar is, maar met de introductie van het all-in woonlasten concept wordt dit toch mogelijk. “Ik hoef vandaag de dag niet uit te leggen dat de energierekening soms even hoog is als de huur die mensen moeten betalen. Als je de woning isoleert, bespaar je op die kosten en is na de renovatie een huurverhoging goed op te brengen. Wij werken veel met woningcorporaties. Zij zijn erbij gebaat om de woningen op de langere termijn sociaal te verhuren. Dat zorgt voor een ander verdienmodel dan dat van een projectontwikkelaar die zijn resultaat uit de ontwikkeling moet halen.”

Luister de hele podcast

Woningrenovatie en nieuwbouw in de stad

Is er in de steden voldoende ruimte om de grote woningbouwopgave te realiseren? “We denken te vaak aan de oude binnensteden, maar de ruimte is te vinden in de naoorlogse woonwijken als Nieuw-West in Amsterdam of Overvecht in Utrecht. Zo’n 70% van al onze woningen is gebouwd in de periode van 1945 tot ongeveer 1980. Deze wijken zijn allemaal aan vernieuwing toe, niet alleen vanwege zaken als energie, maar er spelen vaak ook sociale problemen. Wij hebben een groot onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat er in dit type wijken 800.000 extra woningen gerealiseerd kunnen worden. We renoveren niet alleen, maar bouwen ook bij. Dat hoeft niet ten koste te gaan van het groen. In de huidige opzet is er in deze wijken veel ruimte voor auto’s, je ziet soms landingsbanen aan verharding. Herstructurering hiervan levert bouwruimte op. Bovendien is het groen nu vaak disfunctioneel: het is dikwijls niet meer dan een grasvlakte met een boom erop. Met de combinatie van renovatie en nieuwbouw kun je dus verdichten en tegelijkertijd een kwalitatieve verbeterslag maken.”

Nieuwbouw? Betrek de bewoners

Reimar waarschuwt ervoor dit verhaal niet alleen maar kwantitatief en vanuit het aantal woningen te beschouwen. Het is een combinatie van veranderend mobiliteitsgedrag en veranderend vrijetijdsgedrag, maar ook de lokale economie speelt een rol. Meer bewoners maken het voor een bakker of groenteman weer aantrekkelijk om in de wijk te gaan ondernemen. Maar het belangrijkste is dat het niet over de hoofden van bewoners heen gaat. Door ze vanaf het begin te betrekken, vergroot je het draagvlak.

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor een zakelijke hypotheek, of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk.

Verder lezen