Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Beleggers en investeerders snakken naar duidelijkheid

Het kabinet is gevallen. Vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en aannemers vragen zich af wat de gevolgen zijn voor de woningmarkt. Zo is er bijvoorbeeld de middenhuurregeling. De plannen liggen al even op tafel, maar zijn nog niet door de Tweede Kamer geloodst. Ook de nieuwe huisvestingswet is onzeker geworden, omdat de Eerste Kamer daar nog over moet stemmen. En wat gebeurt er met de stikstofdiscussie? Controversiële onderwerpen zullen stilgelegd worden en dat kan zomaar een jaar duren.

"Nu blijven plannen zoals middenhuur in de lucht hangen", zegt Maarten de Gruyter in de podcast Vastgoed Gezocht. "Voor beleggers en investeerders is duidelijkheid het allerbelangrijkste", zegt hij. Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, beaamt dat het vertrouwen van beleggers niet toeneemt met de val van het kabinet. "Veel beleggers zullen de kat uit de boom kijken. Overigens is een aantal maatregelen al genomen: de verhuurdersheffing is afgeschaft, de wet goed verhuurderschap is ingegaan. Voor beleggers zijn box 3 en de verhoging van de overdrachtsbelasting heel bepalend en die zijn al in werking. Voor grote beleggers spelen vooral de hoge rente, de bouwkosten en regulering van het middensegment een grote rol." Neprom-voorzitter Desiree Uitzetter noemt de val van het kabinet dramatisch voor onze sector. "Er moeten zoveel woningen gebouwd worden, dit kunnen we niet gebruiken. De zorg zit ook in het aan boord houden van provincies en gemeenten. Nu de druk er wat af gaat kan de productiekant in de knel komen."

Controversieel verklaringen

"Minister De Jonge is heel ambitieus aan de slag gegaan met de Woningbouwimpuls en heeft corporaties weer in hun kracht gezet", zegt Peter. "Maar niet alle maatregelen waren verstandig, zoals het reguleren van het middensegment. Het wegjagen van beleggers helpt niet om de productie op peil te krijgen. Binnenkort weten we meer over controversieel verklaringen, de commissies gaan nu aan de slag. De Tweede Kamer moet beslissen over de lange lijst van onderwerpen, ook wetgeving die al door de Tweede Kamer is en nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Zoals de huisvestingswet, waarover veel discussie was. Ik denk dat de middenhuurregeling controversieel wordt verklaard. De Start Bouw Impuls zal wel doorgaan, maar een opkoopgarantie en hervorming van de huurtoeslag worden moeilijk. Een nieuw plan voor de Ruimtelijke Ordening ligt politiek ook gevoelig."

Druk op de woningmarkt wordt steeds groter

Gedeputeerde in Zuid-Holland Anne Koning maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de woondeals die het kabinet heeft afgesloten. "Provincies hebben woondeals gesloten met minister De Jonge om te komen tot 900.000 woningen in 2030. Het Rijk zou daarvoor voorwaarden creëren, ik hoop dat dat doorgaat. De wet Versterking Regie Volkshuisvesting is nog niet aan de Kamer aangeboden. Regelgeving is net als geld een instrument om doelen te bereiken. De provincie heeft zelf ook wat geld en kan gemeenten aanspreken om afspraken na te komen. Maar de benodigde stikstofruimte voor de bouw wordt wel ingewikkelder." De versnellingstafels moeten aan het werk, vindt Peter Boelhouwer. "Knelpunten moeten opgelost worden. Het zou dramatisch zijn om stikstof weer op de lange baan te schuiven, daar hebben veel projecten last van. Ook het migratievraagstuk loopt door en de druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Er treden nu al prijsexplosies op in de vrijehuursector waar door krapte enorm wordt overboden. Ik ben voor regulering van de huursector om excessen tegen te gaan, maar er moet nog wel rendement behaald kunnen worden."

Vastgoedbeleggers zoeken naar alternatieven

Nu de markt voor veel vastgoedbeleggers onduidelijk is en zij toch hun geld willen laten renderen, zoeken zij steeds vaker naar alternatieven. Een voorbeeld daarvan is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is een vastgoedfinancieringsfonds. Vanuit het fonds wordt een gevarieerde mix aan hoogwaardig en kwalitatief vastgoed van ondernemers gefinancierd. Het rendement van het fonds is niet afhankelijk van de waardestijging of waardevermindering van het onderliggende onderpand. Wilt u als (potentiële) belegger meer weten over beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds? Kom dan naar een van onze speciale kennissessies.

Heeft u vragen of wilt u overleggen? Bel dan: 0346 – 264 664, u kunt ook een mail sturen naar fondsbeleggen@mogelijk.nl.