Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Analyse van de Nederlandse woningmarkt: een gesprek met econoom Coen Teulings

Econoom en voormalig directeur van het CPB, Coen Teulings, kijkt kritisch naar de huidige situatie op de woningmarkt. Hij benadrukt dat overregulering van de overheid niet gaat helpen bij het oplossen van de woningcrisis. Verder gaat hij in op de disbalans tussen bouwkosten en woningprijzen, vooral buiten de grote steden.

Coen Teulings is te horen in de podcast 'Vastgoed gezocht', gehost door Maarten Bouwhuis en Jason Blackmore. De econoom gaat diep in op de stand van zaken op de Nederlandse woningmarkt. Hij brengt waardevolle inzichten naar voren over de complexe dynamiek van deze markt.

Er moet aandacht komen voor randgebieden

Een centraal punt van discussie is de druk op stedelijke gebieden zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag, waar de bevolkingsgroei snel toeneemt. Teulings onderstreept de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de randgebieden van steden, waar behoefte is aan diverse vormen van woningen die aansluiten bij verschillende levensfasen.

Overdreven overheidsregulering

Kijkend naar de recent voorgestelde middenhuurwet van Hugo de Jonge waarschuwt Teulings voor een overdreven regulering, die investeerders kan ontmoedigen en verdere verstoring van de markt kan veroorzaken. Hij pleit voor een gebalanceerde aanpak, waarbij zowel koop- als huurwoningen worden ondersteund, en voorzichtigheid bij het wijzigen van bestaande wetgeving. Ook benadrukt hij het belang van stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid, met name met het oog op langetermijninvesteringen in de woningmarkt. Teulings onderstreept de noodzaak van een holistische benadering, van het nieuw te vormen kabinet waarbij rekening wordt gehouden met diverse behoeften en belangen.

Waardevolle inzichten

De podcast biedt waardevolle inzichten voor vastgoedbeleggers, waarbij de complexiteit en uitdagingen van de huidige woningmarkt helder worden belicht. Het benadrukt ook de cruciale rol van stabiel overheidsbeleid en een evenwichtige benadering voor duurzame oplossingen op lange termijn. Luister nu hier de volledige podcast voor meer inzichten!

Uw vastgoed (her)financieren?

Ondanks alle uitdagingen, zijn er volop kansen voor vastgoedbeleggers. Vastgoedfinancier Mogelijk ziet dat dagelijks terug in het aantal financieringsaanvragen en concludeert dat in de gesprekken die Accountmanagers voeren met vastgoedbeleggers. Bent u vastgoedbelegger en wilt u weten of Mogelijk u kan financieren? Vul dan de quickscan in en binnen twee werkdagen hoort u welke leensom haalbaar is.

Luister de aflevering