Fonds 10 nog geopend tot en met 12 juli. Lees hier meer of meld u direct aan
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Investeren met stevige zekerheden

Wilt u zoveel mogelijk zekerheid en vindt u dit belangrijker dan maximaal rendement met veel risico, dan past u bij Mogelijk. U investeert rechtstreeks in de zakelijke hypotheek van een ondernemer met het pand als onderpand. De hypotheekakte staat dan ook op uw naam. Mogelijk voert de administratie, maakt jaaropgaves, verwerkt mutaties, verzorgt de automatische incasso’s en verzorgt het debiteurenbeheer. Bovendien kunnen wij het debiteurenrisico op de maandelijkse rente en aflossing tijdelijk overnemen.  Dus als de ondernemer de rente en aflossing niet betaalt, dan doen wij dat. Download onze whitepaper en lees alles over ons model.

Stevige zekerheden voor u als investeerder

Het recht van eerste hypotheek

Op uw investering of belegging rust het eerste recht van hypotheek. Hier wordt gebruik van gemaakt als de geldnemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het tot executie komt, wordt uit de opbrengst de leensom aan u als eerste terugbetaald, nog voordat bijvoorbeeld de Belastingdienst aan de beurt is.

De debiteur tekent in privé mee

De debiteur tekent bij het aangaan van de lening altijd ‘in privé’ mee. Ook als de financiering plaatsvindt in de bv, tekent de debiteur in privé mee. Dit geeft u extra zekerheid. Bovendien wordt hiermee betrokkenheid van de debiteur nog extra vergroot.

Eigen inbreng van de debiteur

Mogelijk vraagt van debiteuren een substantieel deel aan eigen inbreng. Hoe hoger de eigen inbreng, hoe lager de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. Hierdoor is er meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand.

Secundaire opstalverzekering

Blijkt er geen dekkende opstalverzekering te rusten op het onderpand en het onderpand heeft naar aanleiding van schade waardeverlies, dan is de opstal verzekerd door een secundaire opstalverzekering vanuit Mogelijk.

Overname debiteurenrisico door Mogelijk Plus bij rechtstreeks investeren

Betaalt de geldlener de maandelijkse rente en aflossing niet, dan neemt Mogelijk Plus de betaling hiervan tijdelijk over. In geval van bijvoorbeeld een faillissement van de geldlener, kan Mogelijk Plus in een uiterst geval overgaan tot verkoop van het pand. Uit de opbrengst wordt altijd eerst de investeerder terugbetaald. Om u als investeerder de zekerheid te bieden dat u maandelijks uw betalingen ontvangt, werkt Mogelijk met een factoringsarrangement. Mogelijk Plus is de entiteit die de liquide reservering beheert en de factoring verzorgt. Dit betreft:

  • het voeren van de leningadministratie;
  • het tijdelijk overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing;
  • het uitvoeren en betalen van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

Voor Mogelijk Plus betaalt u als investeerder 0,5% van de leensom.

 

Ontzorgen staat centraal

"In het model van Mogelijk hebben we veel zekerheden voor u als investeerder ingebouwd. Zo tekent de debiteur in privé mee en is er een forse eigen inbreng nodig. Mocht de ondernemer onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, dan neemt Mogelijk Plus het debiteurenrisico tijdelijk over. Uiteraard nemen we actief contact op met de ondernemer, we bekijken de situatie menselijk maar ook zakelijk. Blijkt de situatie uitzichtloos, dan gaat Mogelijk Plus over tot uitwinning van de lening. Het object komt dan op de veiling of wordt onderhands verkocht tegen een zo hoog mogelijke opbrengst. U krijgt als investeerder altijd als eerste u gelden terug, nog voordat Mogelijk de door haar voorgeschoten bedragen terugkrijgt en de Belastingdienst of andere schuldeisers aan de beurt zijn. Mogelijk Plus houdt de regie over het hele proces van uitwinning, we zorgen ervoor dat dit zo geruisloos mogelijk verloopt voor de investeerder. Ontzorgen staat bij ons in deze centraal."

Folkert Eggink, algemeen directeur Mogelijk

 

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Dit liquide saldo dient ter dekking van de overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente- en aflossingsbetaling.

Saldo per: 18-04-2024
Saldo liquide reservering Mogelijk Plus
€ 1.035.000,-
Totale automatische incasso rente en aflossing deze maand
€ 5.169.793,-
Liquide reservering t.o.v. automatische incasso*
20,0%
Liquide reservering ten opzichte van maandelijkse automatische incasso Dit percentage laat zien hoeveel procent van de totale automatische incasso van rente- en aflossing van de afgelopen maand is gereserveerd voor het opvangen van wanbetaling.