6% - 7,75% rendement per jaar

Één-op-één investeren

Wilt u zakelijk vastgoed van een ondernemer financieren? Dat kan bij Mogelijk al vanaf € 25.000,-. Wij beoordelen de aanvragen van ondernemers en leggen u als investeerder wekelijks meerdere financieringsvoorstellen voor. U kiest welke propositie u aanspreekt en wij regelen de rest.

Zekerheid en een aantrekkelijk rendement

Bij Mogelijk kunt u één-op-één de zakelijke hypotheek van een ondernemer financieren. Daarbij dient het vastgoed als veilig onderpand. De hypotheekakte komt op uw naam en daarmee krijgt u het eerste recht van hypotheek. Wilt u snel weer over uw geld kunnen beschikken? Dat kan. De rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte zijn voor u als investeerder eenvoudig overdraagbaar. Bekijk de video en ontdek de voordelen.

Direct aanmelden

De voordelen van één-op-één investeren

U investeert in de zakelijke hypotheek van een ondernemer met het pand als onderpand. Wij voeren de administratie, maken jaaropgaves, verwerken mutaties en verzorgen het debiteurenbeheer. Bovendien nemen wij het debiteurenrisico op de maandelijkse rente en aflossing over, dus als de ondernemer de niet betaalt, dan doen wij dat. U krijgt altijd iedere eerste werkdag van de maand de rente en aflossing op uw rekening gestort. De hypotheekakte passeert bij een van onze vaste notarissen en de zekerheden staan op uw eigen naam. U heeft altijd zelf de regie over uw investering.

Mogelijk Plus: extra zekerheid voor investeerders

Om de investeerder de zekerheid te bieden dat hij maandelijks zijn betalingen ontvangt, werkt Mogelijk met een factoringsarrangement. Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Dit betreft:

 • het voeren van de leningadministratie;
 • het tijdelijk overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing;
 • het uitvoeren en betalen van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

U betaalt als investeerder 0,5% van de leensom voor de tijdelijke overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente-en aflossingsbetalingen, de secundaire opstalverzekering, het voeren van de leningadministratie en alle eventueel benodigde juridische stappen tot en met parate executie.

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Dit liquide saldo dient ter dekking van de tijdelijke overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente- en aflossingsbetaling.

Saldo per: 18-4-2024
Saldo liquide reservering Mogelijk Plus
€ 1.035.000,-
Totale automatische incasso rente en aflossing deze maand
€  5.169.793,-
Liquide reservering t.o.v. automatische incasso*
20,0%
Liquide reservering ten opzichte van maandelijkse automatische incasso Dit percentage laat zien hoeveel procent van de totale automatische incasso van rente- en aflossing van de afgelopen maand is gereserveerd voor het opvangen van wanbetaling.
Zo werkt één-op-één investeren in een Ondernemershypotheek

Eén-op-één investeren in een Ondernemershypotheek kan bij Mogelijk heel makkelijk. Alles start met een persoonlijke kennismaking met u. Vervolgens krijgt u toegang tot ons portal. Elke dinsdagochtend ontvangt u om 9 uur van ons een mail met alle actuele investeringsaanbiedingen. Al onze investeerders kunnen vanaf 11 uur direct via de website een investeringsaanbieding claimen. Claimt u een object, dan volgt een uitnodiging van de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. Deze akte komt volledig op uw naam. Elke eerste werkdag van de maand ontvangt u rente en aflossing op uw rekening.

Mogelijk maakt investeren veilig en makkelijk

Vindt u kapitaalbehoud en zekerheid belangrijker dan een maximaal rendement met te veel risico’s? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Investeren in een zakelijke hypotheek kan vanaf € 25.000,- en is een veilig alternatief om vermogen te laten groeien. Bovendien kunt u eenvoudig online investeringsaanbiedingen claimen. Mogelijk voert de leningadministratie en neemt het debiteurenrisico volledig van u over. Op het moment dat u weer over uw uitgeleende geld wilt beschikken, dan kunt de lening- en hypotheekakte overdragen aan een opvolgende financier.

Bekijk de video
Bekijk de video
De route naar een aantrekkelijk rendement
 • Persoonlijke kennismaking Wij spreken iedere investeerder persoonlijk om de betrouwbaarheid van ons netwerk te borgen.
 • Online portal U ontvangt een inlogcode waarmee u via onze website details vindt over het te financieren vastgoed.
 • Dinsdag D-day Elke dinsdag ontvangt u om 9 uur een mail met onze actuele investeringsaanbiedingen. Vanaf 11 uur kunt u de aanbiedingen online claimen.
 • Hypotheekakte Er komt een rechtstreekse hypotheekakte tot stand tussen u als investeerder en de geldlener.
 • Gefeliciteerd! Maandelijks ontvangt u rente en aflossing op uw rekening.
Één-op-één investeren in De Ondernemershypotheek is geschikt voor investeerders die graag zelf aan het roer staan, graag de details willen weten van het betreffende object en willen weten welke ondernemer zij financieren. U kiest de investeringsaanbieding die bij u past.
Pablo de Loor
Pablo de Loor
Partner en mede-oprichter
Ook een optie: investeren in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds

Wilt u meer gemak, spreiding en diversiteit en zet u liever uw investering gedurende langere tijd weg? Kies dan voor een belegging in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds. Beleggen kan vanaf € 100.000,- .

Meer over het Zakelijke Hypotheken Fonds

Aantal gefinancierde objecten:
Bezoekers op de site: actieve bezoekers
Totaal gefinancierd: € 

Aanbod ontvangen?

Ontvangt u ons actuele aanbod nog niet? Meld u dan direct aan om deze wekelijks te ontvangen.

Direct aanmelden

Whitepaper aanvragen

Succesvol en veilig investeren in zakelijke hypotheken

Aanvragen

Risicowaarschuwing

Beleggen bij Mogelijk brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Dit is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw nettovermogen te beleggen.
 

Veelgestelde vragen
Wat zijn mijn zekerheden als investeerder bij Mogelijk?

Mogelijk streeft naar een maximale bescherming van uw investering. De zekerheden die het model van Mogelijk biedt aan investeerders zijn:

 • het eerste recht van hypotheek staat 1 op 1 op úw naam
 • de debiteur tekent in privé mee
 • de debiteur brengt zelf geld in
 • overname debiteurrenrisico door Mogelijk Plus
 • secundaire opstalverzekering door Mogelijk Plus

In het geval dat de geldlener drie maanden of langer in gebreke blijft, oefent Mogelijk het recht tot executoriale verkoop van het onderpand uit voor de geldgever.

Mogelijk streeft er naar dat het bedrag van de geldlening (met rente en kosten) ruim onder de WOZ waarde en/of taxatiewaarde van het onderpand blijft. Dit biedt de geldgever een grote mate van zekerheid dat in geval van executie de leensom volledig terug komt.

Hoe zeker is het dat ik als investeerder mijn geld terugkrijg?

Mogelijk biedt geen garantie maar streeft naar een maximale bescherming van uw investering. Met voor u als investeerder als belangrijkste zekerheid het eerste recht van hypotheek. Daarnaast neemt Mogelijk uw debiteurenrisico over op de maandelijkse rente en aflossing met het factoringsarrangement. Dit wordt uitgevoerd door Mogelijk Plus. Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Dit betreft:

 • Het voeren van de leningadministratie.
 • Het overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing.
 • Het uitvoeren van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

De factoring dekt niet een eventueel tekort dat zou kunnen ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een eventuele executieopbrengst. Het risico op een dusdanig tekort wordt nagenoeg geëlimineerd door een gezonde loan-to-value, de maandelijkse aflossing en de privéaansprakelijkheid van de geldnemer.

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De investeerder wordt hiermee niet lastiggevallen. Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldnemer te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met als doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de ondernemer die de financiering is aangegaan. 

Als het pand op de veiling komt, kan ik het pand als investeerder ook kopen?

Ja, het object kan voor het hoogste bod op de veiling overgenomen worden. Op de 4000 objecten die Mogelijk heeft gefinancierd is dit 5x voorgekomen.

Waarom gaan geldnemers naar Mogelijk?

Ten opzichte van de traditionele bankfinanciering is er geen of beperkt sprake van een aflossingscomponent. Verder is het proces van de geldnemers efficiënter en zijn de doorlooptijden aanzienlijk korter.

Er worden maar weinig woningen voor de verhuur aangeboden, is daar een reden voor?

Voor woningen en appartementen voor de verhuur heeft Mogelijk een andere financieringslijn met andere rentes voor de geldnemer. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld transformatieprojecten naar woningen, komt residentieel vastgoed in het één-op-één financieringsaanbod.

Heeft een geldnemer een vaste accountmanager bij Mogelijk?

Ja, want ieder dossier wordt uitvoerig door een accountmanager in behandeling genomen.

Ik word gevraagd mijn identiteit te verifiëren via een app, is dat veilig?

Mogelijk is wettelijk verplicht om uw identiteitsbewijs te vragen en te verifiëren. Daarvoor gebruiken we de software van Onfido. Daarin kunt u uw ID-bewijs uploaden. U wordt vervolgens gevraagd om een selfie te maken waarmee gecontroleerd kan worden of u daadwerkelijk degene bent die op het ID-bewijs staat. De gegevens komen op goed beveiligde servers in Nederland terecht en blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wat betekent investeren in zakelijke hypotheken?

Investeren in zakelijke hypotheken is een nieuwe en veilige manier om kapitaal te laten renderen. De investeerder kan investeren in zakelijk vastgoed en krijgt het eerste recht op hypotheek; het pand fungeert daarmee als onderpand. De investeerder verstrekt een lening die uitsluitend ingezet wordt voor de financiering van zakelijk onroerend goed. Dat wil zeggen dat de geldnemer de financiering niet voor privégebruik inzet.

Dit vormt een veilige manier van investeren met een interessant rendementHet minimale bedrag per zakelijke hypothecaire lening dat ineens wordt verstrekt door één investeerder aan één geldnemer bedraagt ten minste € 25.000.

Investeren in zakelijke hypotheken is een veilig alternatief voor beleggen in aandelen en vastgoed:

 • Het vastgoed dient als veilig onderpand.
 • De investeerder ontvangt een vergoeding van 6% - 7,75% rente per jaar over het uitstaande leenbedrag.
 • De investeerder heeft het eerste recht van hypotheek.
 • Er zijn vaste maandelijkse betaalmomenten van rente en aflossing.
 • Indien gewenst kan de investering op ieder gewenst moment weer liquide worden gemaakt. Alle hypothecaire overeenkomsten bij Mogelijk kunnen worden gecedeerd tegen 1% van het leenbedrag.
Hoe blijven investeerders op de hoogte van het actuele aanbod van Mogelijk Vastgoedfinancieringen?

Investeerders die zich hebben aangemeld bij Mogelijk ontvangen elke week op dinsdagochtend om 9 uur via e-mail het actuele, nieuwe aanbod. Het nieuwe aanbod staat ook elke dinsdagochtend vanaf 9 uur op de website van Mogelijk. Vanaf 11 uur kunnen investeerders met een geactiveerd account opties nemen en investeringsaanbiedingen claimen. Wilt u zich inschrijven voor het actueel aanbod? Meld u dan hier aan. Wilt u opties kunnen nemen of investeringsaanbiedingen kunnen claimen? Neem dan contact op met ons om een account aan te vragen.

Hoe werkt het online portal van Mogelijk Vastgoedfinancieringen?

Wie geïnteresseerd is in het model van Mogelijk Vastgoedfinancieringen, kan dat telefonisch of online laten weten. Dan volgt een kennismakingsgesprek. Hierna krijgt de potentiële investeerder toegang tot het online portal. In het portal zijn alle objecten zichtbaar die beschikbaar zijn om in te investeren. Bij elk object staat uitgebreide informatie met details over het onroerend goed. Op elk moment van de dag is dit portal te raadplegen. Hier is ook direct zichtbaar of het object nog beschikbaar is, in optie is genomen of al is vergeven. Wekelijks ontvangen de investeerders per e-mail het actuele nieuwe aanbod. Via een link in het bericht gaat de ontvanger direct naar het online portal en ziet daar de nieuwe investeringsvoorstellen.

Investeerders hebben, met hun inlogcode, toegang tot het online portal van Mogelijk waar zij het informatiememorandum van financieringsaanbiedingen kunnen bekijken en investeringen kunnen claimen.

Wilt u een inlogcode aanvragen? Neem dan contact op met ons om een account aan te vragen.

HomeInvesterenEen op een investeren

Mogen we nog even uw aandacht?

We willen u graag het volgende aanbieden: