Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Veelgestelde vragen

Investeerders

Hoe zeker is het dat ik als investeerder mijn geld terugkrijg?

Mogelijk biedt geen garantie maar zorgt voor een maximale bescherming van uw investering. Met voor u als investeerder als belangrijkste zekerheid het recht van eerste hypotheek.  Mogelijk heeft voor alle financieringen die tot stand worden gebracht een factoringarrangement Mogelijk Plus genaamd. Dit betreft:

 • Het voeren van de leningadministratie.
 • Het tijdelijk overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing.
 • Het uitvoeren van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

De factoring dekt niet een eventueel tekort dat zou kunnen ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een eventuele executieopbrengst. Het risico op een dusdanig tekort wordt nagenoeg geëlimineerd door een gezonde loan-to-value, de maandelijkse aflossing en de privé-aansprakelijkheid van de geldnemer.

Mogelijk heeft een liquide reservering bij Mogelijk Plus. Dit liquide saldo dient ter dekking van de overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente- en aflossingsbetaling. Bekijk het actuele saldo hier.

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De investeerder wordt hiermee niet lastiggevallen. Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldnemer te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk. Het onderpand wordt geveild met als doel uw inleg zeker te stellen. Uit de opbrengst afkomstig van executieveiling wordt altijd als eerste de investeerder terugbetaald, daarna krijgt Mogelijk haar kosten vergoed. Pas daarna komen andere  schuldeisers zoals de Belastingdienst aan de beurt.

Wanneer keert de secundaire opstalverzekering niet uit?

Conform voorwaarden is dekking uitgesloten op het moment dat Mogelijk willens en wetens de volgende activiteiten zouden “toelaten” in een van de panden:

 • Recycling 
 • Seksindustrie
 • Drugs
 • Hout- en pallet industrie
 • Voedsel productie industrie

Hoe blijven investeerders op de hoogte van het actuele aanbod van Mogelijk Vastgoedfinancieringen?

Investeerders die zich hebben aangemeld bij Mogelijk ontvangen elke week op dinsdagochtend om 9 uur via e-mail het actuele, nieuwe aanbod. Het nieuwe aanbod staat ook elke dinsdagochtend vanaf 9 uur op de website van Mogelijk. Vanaf 11 uur kunnen investeerders met een geactiveerd account opties nemen en investeringsaanbiedingen claimen. Wilt u zich inschrijven voor het actueel aanbod? Meld u zich dan hier aan. Wilt u opties kunnen nemen of investeringsaanbiedingen kunnen claimen? Neem dan contact op met ons om een account aan te vragen. Heeft u een account, dan kunt u via uw computer of via de app het actuele aanbod volgen.

Hoe werkt het online portal van Mogelijk Vastgoedfinancieringen?

Wie geïnteresseerd is in het model van Mogelijk Vastgoedfinancieringen, kan dat telefonisch of online laten weten. Dan volgt een kennismakingsgesprek met een van onze collega's. Hierna krijgt u toegang tot het online portal. In het portal zijn alle investeringsaanbiedingen zichtbaar. Bij alle aanbiedingen staat uitgebreide informatie met details over het onroerend goed. Op elk moment van de dag is dit portal te raadplegen. Elke dinsdag om 9.00 uur ontvangt u  het actuele aanbod. Via een link in het bericht gaat u direct naar het online portal om daar de nieuwe investeringsaanbiedingen te bekijken opties te nemen of te claimen. 

Wilt u investeerder worden bij Mogelijk? Dan kunt u contact opnemen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met u en leggen u het model van Mogelijk uit. Voordat we een account voor u kunnen aanmaken, willen wij graag weten met wie wij zaken doen. Daarom controleren wij uw identiteitsbewijs en vragen wij u naar de herkomst van uw vermogen. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van onze investeerderspoule.

Hoe lopen de betalingen?

Bij het aangaan van een financiering, ontstaan er betaalstromen. Mogelijk hanteert de allerhoogste veiligheidstandaarden als het gaat om betalingsverkeer. Hiervoor is het van belang dat uw gelden strikt gescheiden zijn van de bankrekeningen van Mogelijk. Om die scheiding aan te brengen werken wij samen met een betaaldienstverlener. De naam van onze betaaldienstverlener is GoCredible. U heeft in het dagelijks leven vaker te maken met betaaldienstverleners, bijvoorbeeld als u online een aankoop doet. 

Wanneer u geld investeert bij Mogelijk dan wordt aan het begin van iedere maand de rente en aflossing van uw rekening op uw rekening gestort. Op uw afschrift ziet u staan: “Derdengelden GoCredible voor Mogelijk".

Het werken met een betaaldienstverlener is een vereiste van de Autoriteit Financiële Markten. Uw veiligheid wordt hiermee verder geborgd doordat:

- de betaaldienstverlener een vergunning heeft van De Nederlandse Bank
- er een extra check op de geldstromen wordt gedaan om fraude te voorkomen
- de geldstromen volledig afgeschermd zijn van de bedrijfsvoering van Mogelijk

[banner:855]

Wat gebeurt er als de geldnemer niet (op tijd) betaalt?

Voor het betalen van rente en aflossing voor een zakelijke hypotheek, maakt Mogelijk gebruik van automatische incasso. Als de geldnemer in gebreke blijft bij het betalen van rente en aflossing dan neemt Mogelijk  maatregelen om de openstaande vordering te laten betalen. Bij niet-tijdige betaling, is de geldnemer direct boeterente verschuldigd en administratiekosten met een minimaal bedrag van € 150,- . Alle werkelijke kosten die verbonden zijn aan invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten en incassokosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) etc. komen voor rekening van de geldnemer. 

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. 

Wat zijn mijn zekerheden als investeerder bij Mogelijk?

Mogelijk streeft naar een maximale bescherming van uw investering. De zekerheden die het model van Mogelijk biedt aan investeerders zijn:

 • het recht van eerste hypotheek staat één-op-één op úw naam
 • de debiteur tekent in privé mee
 • de debiteur brengt zelf geld in
 • overname debiteurrenrisico door Mogelijk Plus
 • secundaire opstalverzekering door Mogelijk Plus

Mogelijk heeft een liquide reservering bij Mogelijk Plus. Dit liquide saldo dient ter dekking van de overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente- en aflossingsbetaling. Bekijk het actuele saldo hier.

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De investeerder wordt hiermee niet lastiggevallen. Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldnemer te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk. Het onderpand wordt geveild met als doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Uit de opbrengst afkomstig van executieveiling wordt altijd als eerste de investeerder terugbetaald, daarna krijgt Mogelijk haar kosten vergoed. Pas daarna komen andere andere schuldeisers zoals de Belastingdienst aan de beurt.

Wat is de IRR bij Mogelijk?

In de vastgoedwereld wordt doorgaans gerekend met BAR, dit staat voor Bruto Aanvangs Rendement. Een BAR houdt geen rekening met kosten voor bijvoorbeeld het repareren van een dak, het vervangen van een boiler of het uitvoeren van 5-jaarlijks schilderwerk. Volgens Mogelijk geeft de BAR niet het juiste beeld bij het investeren in zakelijke hypotheken.

Mogelijk hanteert daarom de zogenoemde Internal Rate of Return (IRR) om na te gaan of een financiering al dan niet rendabel is voor een investeerder. IRR is een internationaal erkende ratio om de rendementsverwachting te berekenen van een bepaalde belegging of investering. Het is een disconteringsvoet waarvoor de netto contante waarde van alle opbrengsten en uitgaven gelijk zijn. Met de IRR is het mogelijk om op een eerlijke manier de werkelijke rendementen van verschillende investeringen met elkaar te vergelijken.

Bron: Iding Accountants uit Breukelen.

Wanneer moet het geleende bedrag terugbetaald zijn?

Elke lening die via Mogelijk tot stand wordt gebracht, kent een looptijd en een rentepercentage. De looptijd is variabel van 6 maanden tot 30 jaar. Er geldt een aflossingsbedrag waarbij aan het einde van de looptijd maximaal 50% LTV overblijft. De geldnemer heeft wel de vrijheid om de lening tussentijds boetevrij gedeeltelijk of geheel af te lossen. Lees hier meer over boetevrij aflossen.

Wat als een geldnemer eerder wil aflossen?

Het boetevrij tussentijds aflossen is een belangrijke motivatie voor geldnemers om hun aanvraag bij Mogelijk onder te brengen. Hoewel het niet vaak voorkomt dat een geldnemer het totale bedrag in korte tijd aflost, kan dat dus wel.

In het geval een geldnemer het totale bedrag aflost, ontvangt u het gefinancierde bedrag via de notaris terug. Lost de geldnemer binnen 12 maanden de totale leensom af, dan ontvangt u ook (een deel) van de bemiddelingsvergoeding terug. Hieronder vindt u een overzicht van de percentages uitgezet in de tijd.

 • Binnen 0 - 3 maanden gehele aflossing of extra aflossing in één keer vanaf 50% van de leensom met een minimum van € 50.000,-.
  Investeerder ontvangt 75% van de bemiddelingsvergoeding retour
   
 • Binnen 4 - 7 maanden gehele aflossing of extra aflossing in één keer vanaf 50% van de leensom met een minimum van € 50.000,-.
  Investeerder ontvangt 50% van de bemiddelingsvergoeding retour
   
 • Binnen 8 - 12 maanden gehele aflossing of extra aflossing in één keer vanaf 50% van de leensom met een minimum van € 50.000,-.
  Investeerder ontvangt 25% van de bemiddelingsvergoeding retour

Wat zijn de kosten voor een investeerder?

Als investeerder betaalt u eenmalig 2% bemiddelingsvergoeding over de verstrekte leensom. Deze vergoeding is verschuldigd bij het passeren van de hypotheekakte bij de notaris en is vrij van BTW. Bij leningen die een korte looptijd hebben, kan er een andere bemiddelingsvergoeding gelden. U leest dat dan terug in het betreffende informatiememorandum.

Voor het Mogelijk Plus arrangement betaalt u 0,5% van de jaarlijkse rente. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend bij het doorstorten van de rentebetaling en is exclusief 21% BTW en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CPI alle bestedingen. Mogelijk Plus houdt in dat:

 • Mogelijk het debiteurenrisico op de maandelijkse rente en aflossing overneemt. Als de debiteur niet betaalt dan betaalt Mogelijk. U ontvangt altijd iedere eerste werkdag van de maand de rente en aflossing. 
 • De secundaire opstalverzekering die Mogelijk heeft afgesloten op de gehele portefeuille, rust op het pand dat u heeft gefinancierd.
 • De leningadministratie wordt gevoerd door Mogelijk. Mogelijk doet maandelijks de automatische incasso bij de debiteur en stort de betaling door aan u. U ontvangt maandelijks een betaalspecificatie en jaarlijks een jaaroverzicht.  U kunt deze ook te allen tijde inzien in de Mogelijk app.
 • In geval van wanbetaling worden incassomaatregelen getroffen en betaald door Mogelijk. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk. Het onderpand wordt geveild met als doel uw inleg zeker te stellen. Uit de opbrengst afkomstig van executieveiling wordt altijd als eerste de investeerder terugbetaald, daarna krijgt Mogelijk haar kosten vergoed. Pas daarna komen andere schuldeisers zoals de Belastingdienst aan de beurt.

Ik ben investeerder maar wil mijn geld liquide maken. Kan dat?

Voor u als investeerder zijn de rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte overdraagbaar. Op het moment dat u de uitgeleende gelden weer liquide wilt maken, dan kunt u de akte cederen aan een opvolgende financier. Mogelijk kan hierbij bemiddelen. Mogelijk rekent bij succes een bedrag van 1% over de uitstaande leensom met een minimumbedrag van € 1.450,-.

Wat dekt de secundaire opstalverzekering?

In de hypotheekakte ligt vast dat de ondernemer die de financiering aangaat, verplicht is een opstalverzekering af te sluiten op het object waar de zakelijke hypotheek op rust. Blijkt na schade, veroorzaakt door brand, storm of luchtvaartuigen, dat er geen afdoende verzekering is afgesloten en de debiteur kan de schade niet herstellen, dan kan er een beroep worden gedaan op de secundaire opstalverzekering die Mogelijk heeft afgesloten voor alle objecten in de rechtstreekse financiering. De secundaire opstalverzekering biedt dus een extra zekerheid om de waarde van het onderpand voor de investeerder veilig te stellen.

Geeft de secundaire opstalverzekering dekking wanneer de geldnemer de schade opzettelijk heeft veroorzaakt?

In geval er schade ontstaat door bijv. brandstichting blijft de dekking voor Mogelijk B.V. gewoon van kracht.

Wat houdt exit-fee in?

En exit-fee is een extra vergoeding voor een investeerder die als compensatie dient voor de flexibiliteit en korte looptijd van een financiering. Als een exit-fee van toepassing is staat dit vermeld in het informatiememorandum. De exit-fee staat los van de rente. 

Wat zijn de risico's van rechtstreeks investeren?

Het risico dat bij de investeerder ligt, is dat bij uitwinning van het onderpand de leensom niet volledig terugkomt. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, wordt een beperkt deel van de waarde van het onderpand gefinancierd. Dit heet Loan-to-Value. (LTV). Een LTV van bijvoorbeeld 60% houdt in dat 60% van de waarde van het pand wordt gefinancierd. De andere 40% wordt ingebracht door de debiteur. 

Wat is FATCA?

Met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) probeert de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen (US Persons), die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, te voorkomen. Lees hier meer.

In het informatiememorandum vind ik de zinsnede ''nettorendement exclusief 0,1% btw." Wat betekent het "Rendement exclusief 0,1% btw?"

Dit is de 21% over de 0,5% factoring die door de geldgever niet terug te vorderen is ongeacht of de financiering verstrekt wordt vanuit privé dan wel vanuit de vennootschap.