Een veilige investering met aantrekkelijk rendement

Zekerheid voor u als investeerder

Bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen weet u waar u aan toe bent. U financiert de zakelijke hypotheek van een ondernemer en krijgt daarvoor het eerste recht op hypotheek. Het pand is het onderpand en biedt zekerheid. Maar het model biedt nog meer comfort. Er is een aantal belangrijke zekerheden in ons model ingebouwd die zorgen voor een stabiele en veilige manier van investeren.

Investeren met vastgoed als onderpand

Wilt u zoveel mogelijk zekerheid en vindt u dit belangrijker dan maximaal rendement met veel risico, dan past u bij Mogelijk. U investeert rechtstreeks in de zakelijke hypotheek van een ondernemer met het pand als onderpand. De hypotheekakte staat dan ook op uw naam. Mogelijk voert de administratie, maakt jaaropgaves, verwerkt mutaties, verzorgt de automatische incasso’s en verzorgt het debiteurenbeheer. Bovendien nemen wij het debiteurenrisico op de maandelijkse rente en aflossing tijdelijk over, dus als de ondernemer de rente en aflossing niet betaalt, dan doen wij dat. Download onze whitepaper en lees alles over ons model.

Mogelijk Plus betaalt u uit als de debiteur niet betaalt

Om de investeerder de zekerheid te bieden dat hij maandelijks zijn betalingen ontvangt, werkt Mogelijk met een factoringsarrangement. Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Dit betreft:

  • het voeren van de leningadministratie;
  • het tijdelijk overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing;
  • het uitvoeren en betalen van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

U betaalt als investeerder 0,5% van de leensom voor de tijdelijke overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente-en aflossingsbetalingen, het voeren van de leningadministratie en alle eventueel benodigde juridische stappen tot en met parate executie.

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Dit liquide saldo dient ter dekking van de tijdelijke overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente- en aflossingsbetaling.

Saldo per: 16-1-2024
Saldo liquide reservering Mogelijk Plus
€ 890.000,-
Totale automatische incasso rente en aflossing deze maand
€ 4.207.115,-
Liquide reservering t.o.v. automatische incasso*
21,0%
Liquide reservering ten opzichte van maandelijkse automatische incasso Dit percentage laat zien hoeveel procent van de totale automatische incasso van rente- en aflossing van de afgelopen maand is gereserveerd voor het opvangen van wanbetaling.

Mogelijk biedt investeerders 5 belangrijke zekerheden

Eerste recht van hypotheek  

Eerste recht van hypotheek

U investeert in de zakelijke hypotheek van een ondernemer met het pand als onderpand. U heeft het eerste recht van hypotheek. Het eerste recht van hypotheek wordt ingeroepen als de geldlener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het tot executie komt, dan wordt u uit de opbrengst als eerste terugbetaald, nog voordat bijvoorbeeld de Belastingdienst aan de beurt is.

Debiteur tekent in privĂ© mee  

Debiteur tekent in privé mee

De ondernemer tekent bij het aangaan van de lening altijd ‘in privé’ mee. Ook als de financiering plaatsvindt in de B.V. van de ondernemer, tekent de ondernemer mee. Dit geeft extra zekerheid. Bovendien blijkt hieruit een grote betrokkenheid van de ondernemer.

Eigen inbreng van de debiteur  

Eigen inbreng van de debiteur

De minimale eigen inbreng die Mogelijk vraagt van de debiteur is 15%. We bepalen de eigen inbreng aan de hand van de loan-to-value (LTV). Dit is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV, hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand.

Secundaire opstalverzekering  

Secundaire opstalverzekering

Blijkt een debiteur geen opstalverzekering afgesloten te hebben en het onderpand gaat verloren, dan is de opstal verzekerd door een secundaire opstalverzekering. Hoewel de kans zeer klein is dat het object verloren gaat, bieden we wel deze zekerheid.

Overname debiteurenrisico door Mogelijk Plus  

Overname debiteurenrisico door Mogelijk Plus

Betaalt de geldlener de maandelijkse rente en aflossing niet, dan neemt Mogelijk Plus de betaling hiervan tijdelijk over. In geval van bijvoorbeeld een faillissement van de geldlener, kan Mogelijk Plus in een uiterst geval overgaan tot verkoop van het pand. Uit de opbrengst wordt altijd eerst de investeerder terugbetaald.

"In het model van Mogelijk hebben we veel zekerheden voor de investeerder ingebouwd. Zo tekent de debiteur in privé mee en is er een forse eigen inbreng nodig voordat de lening kan worden aangegaan. Dit zijn factoren die mede bijdragen aan het minimaliseren van de kans op uitwinning. Op de ruim 2.000 aktes die we tot stand hebben gebracht, heeft uitwinning slechts een enkele keer plaatsgevonden. Heel vervelend uiteraard, maar het is wel wat kan gebeuren en we vinden het belangrijk hier open over te communiceren.

Mocht de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, dan neemt Mogelijk Plus het debiteurenrisico tijdelijk over. Alleen het risico op terugbetaling van de leensom ligt bij de investeerder. Mogelijk Plus biedt wel extra comfort aan de investeerder om risico's zo laag mogelijk te houden. In geval de debiteur niet betaalt, neemt zoals gezegd Mogelijk Plus de betaling over. Uiteraard nemen we actief contact op met de debiteur, we bekijken de situatie menselijk maar ook zakelijk. Blijkt de situatie van de debiteur uitzichtloos, dan gaat Mogelijk Plus over tot uitwinning van de lening. Het object komt dan op de veiling of wordt onderhands verkocht tegen een zo hoog mogelijke opbrengst. De investeerder krijgt altijd als eerst zijn of haar gelden terug, nog voordat Mogelijk  de door haar voorgeschoten bedragen terugkrijgt en de Belastingdienst of andere schuldeisers aan de beurt zijn. Mogelijk Plus houdt de regie over het hele proces van uitwinning, we zorgen ervoor dat dit zo geruisloos mogelijk verloopt voor de investeerder. Ontzorgen staat bij ons in deze centraal."

Maarten Rövekamp
mede-oprichter en partner

Recreatief vastgoed op Curaçao en Bonaire

Voor investeringen in recreatief vastgoed op Curaçao en Bonaire gelden dezelfde zekerheden. Wel gelden er voor de aanvrager aanvullende eisen die u als investeerder extra zekerheid biedt.

Aanbod ontvangen?

Ontvangt u ons actuele aanbod nog niet? Meld u dan direct aan om deze wekelijks te ontvangen.

Direct aanmelden

Download whitepaper:

Succesvol en veilig investeren in zakelijke hypotheken

Download

Risicowaarschuwing

Beleggen bij Mogelijk brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Dit is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw nettovermogen te beleggen.
 

HomeInvesteren5 zekerheden voor investeerders