Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Veelgestelde vragen

Ondernemers

Hoe lang duurt de aanvraag van een vastgoedfinanciering bij Mogelijk?

De aanvraag start met een quickscan via onze site. Op basis daarvan hoort de aanvrager welke leensom haalbaar is op het te financieren pand. Daarna bekijken we de meest recente financiële informatie en gegevens met betrekking tot het vastgoed en nodigen we de aanvrager uit voor een kennismakingsgesprek. Verloopt de kennismaking voor beide partijen positief, dan brengen we direct een offerte uit. De inhoud van de offerte wordt meteen tijdens het gesprek doorgenomen. U kunt bij Mogelijk rechstreekd gefinancierd worden door een investeerder of vanuit een van de Mogelijk Zakelijke Hypotheekfondsen. Als u rechtstreeks gefinancierd wordt door een investeerder dan stellen we, nadat u de offerte heeft getekend, een informatiememorandum (ook wel investeringsaanbieding) op met de relevante gegevens over het object en u als aanvrager. Iedere dinsdag om 9 uur worden de financieringsaanvragen gepubliceerd op onze website, waarna één van onze investeerders kan aangeven of hij wil financieren. Uw aanvraag wordt niet op ons platform gepubliceerd als u gefinancierd wordt vanuit een van onze fondsen. De gemiddelde doorlooptijd van moment van aanvraag tot acceptatie door een investeerder bedraagt 1 tot 2 weken.

Hoe werkt het aanvragen van een zakelijke hypotheek?

De snelste route naar een zakelijke hypotheek is het doen van een quickscan. Mogelijk doet een korte beoordeling op het te financieren vastgoed. Gekeken wordt onder andere naar kwaliteit, alternatieve aanwendbaarheid, ligging, zakelijkheid en de waarde van de leensom in verhouding tot de waarde van het object. U als aanvrager hoort of en welke leensom haalbaar is op het te financieren object. Dit gebeurt per e-mail. 

Is er sprake van een haalbare leensom, dan ontvangt u direct een mail met het verzoek stukken aan te leveren zoals de meeste recente jaarrekening, IB-aangifte en WOZ-beschikking.

Mogelijk beoordeelt uw financiële positie. We nodigen u uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dit is een vast onderdeel van ons offertetraject, we vinden het belangrijk om u als aanvrager te kennen en uit te leggen wie Mogelijk is. Verloopt deze kennismaking voor beide partijen positief, dan brengt Mogelijk direct een offerte uit. De inhoud van de offerte wordt meteen tijdens het gesprek met u doorgenomen. Na ondertekening van de offerte stellen we een Informatiememorandum (ook wel investeringsaanbieding) op met de relevante gegevens over het object en u als aanvrager. 

Iedere dinsdag om 9 uur worden nieuwe investeringsaanbiedingen gepubliceerd op de website van Mogelijk zodat het netwerk van investeerders hier kennis van kan nemen. Investeerders kunnen vanaf 11 uur direct via hun persoonlijke account een investeringsaanbieding claimen. Als dit gebeurt, dan wordt er een afspraak ingepland bij de notaris om de akte te laten passeren. 

Wat zijn de kosten voor mij als aanvrager?

Indien de hypotheek tot stand komt brengt Mogelijk Vastgoedfinancieringen eenmalig 2,95% afsluitprovisie in rekening over de leensom, met een minimum van € 2.250,-. Hierop is geen BTW van toepassing. De afsluitprovisie wordt voldaan via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.
Daarnaast worden maandelijks administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedraagt 0,375% excl. BTW op jaarbasis over de initiële leensom. De administratiekosten worden maandelijks geïncasseerd door onze betaalinstelling Stichting derdengelden GoCredible, tegelijkertijd met de betaling van rente en aflossing. De administratiekosten worden jaarlijkst geindexeerd, conform het CPI alle bestedingen. 

Welke informatie moet ik als aanvrager aan Mogelijk verstrekken?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, ontvangen we van u als aanvrager onder andere graag het volgende:

 • Informatie van het te financieren vastgoed
 • Eventuele huurovereenkomsten
 • De meest recente IB-aangifte
 • Jaarrekening
 • Legitimatie, zijnde paspoort of ID-kaart, voor- en achterzijde, (geen rijbewijs)
 • Uittreksel KvK
 • Indien sprake van een entititeit met meer dan een aandeelhouder, dan een UBO-verklaring 
 • Herkomst Vermogen

Bij de totstandkoming van de hypotheekakte zal de notaris uw legitimatiebewijs verwerken en een kadastraal onderzoek uitvoeren naar eventuele overige hypotheken en mogelijke beperkingen.

Hoe lopen de betaalstromen?

Bij het aangaan van een financiering, ontstaan er diverse geldstromen. Mogelijk hanteert de allerhoogste veiligheidstandaarden als het gaat om betalingsverkeer. Hiervoor is het van belang dat uw gelden strikt gescheiden zijn van de bankrekeningen van Mogelijk. Om die scheiding aan te brengen werken wij samen met een betaaldienstverlener. De naam van onze betaaldienstverlener is GoCredible. U heeft in het dagelijks leven vaker te maken met betaaldienstverleners, bijvoorbeeld als u online een aankoop doet. 

Wanneer u geld leent bij Mogelijk dan wordt aan het einde van iedere maand de rente en aflossing van uw rekening geïncasseerd. Op uw afschrift ziet u staan: “Derdengelden GoCredible voor Mogelijk".

Het werken met een betaaldienstverlener is een vereiste van de Autoriteit Financiële Markten. Uw veiligheid wordt hiermee verder geborgd doordat:

- de betaaldienstverlener een vergunning heeft van De Nederlandse Bank
- er een extra check op de geldstromen wordt gedaan om fraude te voorkomen
- de geldstromen volledig afgeschermd zijn van de bedrijfsvoering van Mogelijk

Is financiering van nieuwbouw mogelijk?

Ja, Mogelijk financiert ook nieuwbouw. Mogelijk financiert uitsluitend zakelijk onroerend goed. De financiering van een eigen woning is niet toegestaan. Ondernemers die bestaand onroerend goed willen aankopen, kunnen bij Mogelijk terecht. Maar ook als het een nieuwbouwproject betreft, kan Mogelijk financieren. 

Binnen het team van Mogelijk is gedegen kennis van projectontwikkeling aanwezig. Vaak is er behoefte aan een depotbetaling, dit wordt ingecalculeerd en meegefinancierd.  

NB: voor recreatief vastgoed op Curaçao en Bonaire is alleen financiering van bestaande bouw mogelijk.

Ik heb een bouwdepot in mijn financiering. Hoe dien ik facturen in?

De procedure voor het indienen van facturen voor het bouwdepot is als volgt:

 • U tekent de factuur voor akkoord
 • U mailt de getekende factuur naar beheer@mogelijk.nl met het verzoek de factuur te laten betalen door de financier
 • Mogelijk mailt de factuur naar uw investeerder met het verzoek de gelden over te maken naar Stichting derdengelden GoCredible (onze aangesloten betaalinstelling)
 • Stichting derdengelden GoCredible betaalt direct na ontvangst de gelden door aan de geldnemer
 • U betaalt de aannemer en stuurt het betalingsbewijs binnen 48 uur naar beheer@mogelijk.nl
 • De betaling is op het eerstvolgend maandoverzicht zichtbaar
 • De termijn wordt volledig rentedragend op de dag dat de gelden zijn overgemaakt door de investeerder.

Is er een limietbedrag voor lenen?

U kunt een zakelijk pand laten financieren met een leensom vanaf € 50.000,-.

Voor recreatief vastgoed op Curaçao en Bonaire gelden andere voorwaarden.

Waarom moet ik in privé meetekenen?

Bij het verstrekken van een hypothecaire lening bij Mogelijk is de betrokkenheid van u als ondernemer van groot belang. Naast het feit dat u een substantiële eigen bijdrage inbrengt, tekent u ook altijd ‘in privé’ mee in de hypothecaire overeenkomst. Naast uw eigen inbreng bent u ook privé aan te spreken indien er zakelijk geen rente- en aflossingsbetalingen meer worden gedaan.

Ik heb een financiering bij Mogelijk. Moet ik ieder jaar opnieuw mijn jaarcijfers weer indienen?

Nee, dat hoeft niet. Bij Mogelijk levert u bij uw aanvraag eenmalig uw jaarcijfers en/of IB aangifte aan. Dat hoeft niet ieder jaar opnieuw. 

Wat doet Mogelijk met mijn gegevens?

Wij bieden een alternatieve manier van het financieren van zakelijk vastgoed. Daarbij koppelen we ondernemers die hun vastgoed willen laten financieren aan private investeerders. Om investeerders serieus te laten overwegen om financier te worden, zijn bepaalde gegevens nodig. Het betreft informatie over het pand, uw achtergrond als ondernemer en uw financiële positie. Deze informatie delen wij met ons netwerk van investeerders. Wij doen dit zorgvuldig. Het delen van deze gegevens is essentieel voor het welslagen van uw financiering.

Lees hier ons privacybeleid.

Hoe werkt boetevrij aflossen?

Wordt u één-op-één gefinancierd door een private investeerder, dan mag u, tenzij specifiek anders met u is overeengekomen, de lening altijd boetevrij en zonder kosten geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen. Aflossen kan wanneer het bedrag minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom betreft en voor aflossen geldt een aankondigingstermijn van 3 maanden.

Boetevrij extra aflossen werkt als volgt:

 • U stuurt een mail naar beheer@mogelijk.nl met de melding dat u een extra aflossing wil doen. In deze mail geeft u ook aan welk bedrag u extra wil aflossen en wanneer.

 • De gedeeltelijke vervroegde aflossing kan in ronde sommen vanaf € 5.000,-, met een minimum van 10% van de oorspronkelijke leensom. Dit geldt voor financieringen die verstrekt zijn na medio 2023. Dit kunt u terug vinden in uw hypotheekakte of offerte. U kunt ons hier altijd even over bellen als u twijfelt, dan kijken wij het even voor u na.

 • Voor financieringen die verstrekt zijn tot medio 2023 geldt voor een vervroegde gedeeltelijke aflossing in eenheden van minimaal € 1.000,-.  Ook dit kunt u terug vinden in uw hypotheekakte of offerte. U kunt ons hier altijd even over bellen als u twijfelt, dan kijken wij het even voor u na.

 • U maakt de extra aflossing op een rentevervaldag over naar Stichting Mogelijk. Wij storten de aflossing één-op-één door naar de investeerder.

 • De aflossing is op het daaropvolgende maandoverzicht vermeld.

Het kan zijn dat wij u na de aankondiging vragen om de herkomst van de middelen.

Wordt uw zakelijke hypotheek gefinancierd vanuit het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds, dan kunt u niet tussentijds boetevrij aflossen.

Indien de aflossing via de notaris verloopt omdat het object verkocht wordt, geherfinancierd wordt of omdat er een deelroyement nodig is, dan is het proces als volgt:

 • De notaris dient bij Mogelijk een verzoek in met daarin een royementsvolmacht op naam van de investeerder.

 • De notaris stuurt het verzoek tot geheel of gedeeltelijk aflossen naar beheer@mogelijk.nl.

 • Bij het geheel of gedeeltelijk aflossen van de lening hanteren wij - met betrekking tot de rente - een opzegtermijn van drie maanden, vanaf het moment dat Mogelijk het verzoek van de notaris heeft ontvangen. De rente wordt berekend tot de laatste dag van de volgende maand. 

 • Na het passeren van de akte wordt de hypotheek uitgeschreven uit het kadaster.