Hoe zeker is het dat ik als investeerder mijn geld terugkrijg? 

Mogelijk biedt geen garantie maar streeft naar een maximale bescherming van uw investering. Met voor u als investeerder als belangrijkste zekerheid het eerste recht van hypotheek. Daarnaast neemt Mogelijk uw debiteurenrisico over op de maandelijkse rente en aflossing met het factoringsarrangement. Dit wordt uitgevoerd door Mogelijk Plus. Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Dit betreft:

  • Het voeren van de leningadministratie.
  • Het overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing.
  • Het uitvoeren van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

De factoring dekt niet een eventueel tekort dat zou kunnen ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een eventuele executieopbrengst. Het risico op een dusdanig tekort wordt nagenoeg geëlimineerd door een gezonde loan-to-value, de maandelijkse aflossing en de privéaansprakelijkheid van de geldnemer.

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De investeerder wordt hiermee niet lastiggevallen. Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldnemer te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met als doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de ondernemer die de financiering is aangegaan. 

Voor financiering van recreatief vastgoed op Curaçao en Bonaire gelden dezelfde zekerheden. Daarbij is het voor de geldlener vereist te beschikken over een Nederlands IBAN-nummer waarlangs de betaling van rente en aflossing verloopt.

Andere veelgestelde vragen

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Aanbod ontvangen?
Ontvangt u ons actuele aanbod nog niet? Meld u dan direct aan om deze wekelijks te ontvangen.
Direct aanmelden
Download whitepaper:
Succesvol en veilig investeren in zakelijke hypotheken
Download
Terug naar het overzicht

HomeFAQInvesteerdersHoe zeker is het dat ik als investeerder mijn g...

Mogen we nog even uw aandacht?

We willen u graag het volgende aanbieden: