Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Waterkering in New York New York

Er komen regelmatig orkanen langs en eens in de zoveel jaar stroomt een halve stad onder. Toch zijn ze in de Verenigde Staten nog lang niet zo ver met kustverdediging en gebouwen die dit natuurgeweld aankunnen. Mattijs Bouw van One Architectures & Urbanism probeert daar iets aan te doen. De vraag van deze week: wat betekent het concreet als je klimaatbestendig gaat bouwen? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken met hem over een ambitieus plan om het laagste deel van Manhattan tegen hoogwater te beschermen.

Matthijs constateert dat de Amerikanen totaal niet zijn ingericht op het adresseren van overstromingen. “Traditioneel herbouwt men na een ramp gewoon met het geld van de verzekering of van de federale overheid. Vervolgens is het maar hopen dat dit niet nog een keer gebeurt. Met de klimaatcrisis zijn de kansen op rampen steeds groter geworden. Het is nu zaak om preventief plannen te maken, en daar zijn ze niet voor ingericht. One Architecture heeft zich in de Verenigde Staten ontwikkeld tot het toonaangevende bureau voor klimaatbestendig bouwen.”

The Big U

In 2012 vernielde de orkaan Sandy duizenden gebouwen in New York. Het stadsbestuur heeft daarop een prijsvraag uitgeschreven, Rebuild by Design, om in de toekomst Manhattan tegen het water te beschermen. One Architectures & Urbanism uit Nederland won met het concept The Big U: een groene corridor als schil rondom het laagstgelegen deel van Manhattan. “Wij bouwen een kustverdediging in een complexe stedelijke omgeving. Daar horen ook parken en gebouwen bij. Omdat het een veel te groot project is om in één keer uit te voeren, hebben we het in compartimenten opgedeeld als afzonderlijke projecten. We bouwen niet een dijk, maar vlechten de kustverdediging in de stad in. Bijvoorbeeld door een park te verhogen waar de waterkering onder verstopt ligt. Ook hebben we langs een stuk snelweg een muur in de grond verzonken die bij hoog water mechanisch omhoogkomt. Je kunt het vergelijken met de Oosterscheldekering.”

Luister de hele podcast

Waterkering

One Architecture beperkt zich bewust tot dit Big U project als waterkering. “Wij zouden in dat gebied wel meer willen bouwen, maar stuiten op het vraagstuk van de gentrificatie. Door woningverbetering stijgen de huren en worden de bewoners min of meer gedwongen te verhuizen. Bovendien is de regelgeving zo ingewikkeld dat de opbrengsten niet opwegen tegen de extra lasten die het vergunningensysteem met zich meebrengt. Wij proberen wel om er een sociale infrastructuur van te maken. De publieke ruimte wordt verbeterd en de organisatie van het openbaar vervoer gaat op zijn kop. Doordat we meer lagen kunnen gebruiken, kunnen we de recreatieruimte enorm uitbreiden.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.