Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Vastgoedadvocaat Van Goethem: "Mogelijk biedt investeerders maximale zekerheid"

Met het Mogelijk Plus arrangement bouwt Mogelijk maximale zekerheid in voor investeerders die de zakelijke hypotheek van een ondernemer financieren. Een van die zekerheden is het eerste recht van hypotheek. De investeerder ontvangt tegenover zijn investering het recht van eerste hypotheek op het pand van de ondernemer. Dit recht dient als zekerheid mocht een ondernemer zijn rente-aflossing niet kunnen betalen of zelfs helemaal niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Chantalle van Goethem, vastgoedadvocaat bij Lawyers Alliance, legt uit hoe Mogelijk zekerheden heeft ingebouwd voor de investeerder.

Dezelfde zekerheid als een bank

“Je kunt in Nederland op veel manieren geld investeren in de hoop daar rendement voor te krijgen. De meeste investeringsmogelijkheden bieden echter helemaal geen zekerheid. Ik kijk soms met verbazing naar mensen die veel geld storten aan aanbieders met als garantie: we gaan ons best voor u doen. Dan kun je net zo goed een Staatslot kopen. Er is daarbij geen garantie op succes én geen garantie op de investering. Je moet er maar op vertrouwen dat je ooit een cent van je inleg terugkrijgt, laat staan dat je rendement ontvangt. Mogelijk vindt dat als je een verbinding maakt tussen een investeerder en een ondernemer, de investeerder maximale zekerheid voor zijn investering dient te krijgen. En dat krijg je maar op één manier: door hetzelfde te doen als een bank.”

Eerste recht van hypotheek

“Een bank geeft een ondernemer geen lening voor de aankoop van een pand zonder notarieel vast te leggen dat zij het eerste recht van hypotheek heeft. Dat betekent dat als de ondernemer de hypotheek niet afbetaalt, de bank – zonder tussenkomst van de rechter – het pand mag executeren ofwel het pand op heel korte termijn openbaar mag verkopen. De bank zal van de gedwongen verkoopopbrengst haar lening en de rente plus kosten aftrekken. Wat er dan nog van de koopsom overblijft, krijgt de ondernemer terug. Dit biedt de bank maximale zekerheid voor haar lening.

Mogelijk doet hetzelfde. De investeerder en ondernemer tekenen bij de notaris een akte waarin het recht van eerste hypotheek is opgenomen.”

Openbare executoriale verkoop bij Mogelijk is zeldzaam

Mocht de ondernemer met de rentebetaling in gebreke blijven, dan zal Mogelijk alles op alles zetten om de ondernemer te bewegen om te betalen. Intussen ontvangt de investeerder wel gewoon rente en aflossing op zijn rekening omdat Mogelijk de betaling overneemt. Blijft betaling door de ondernemer uit, dan kan Mogelijk in een uiterst geval overgaan tot de executoriale verkoop van het onderpand. Deze route is volgens Van Goethem echter zeldzaam. Zij heeft dit in de afgelopen jaren, waarin bij Mogelijk vele overeenkomsten zijn gepasseerd, slechts zeer incidenteel meegemaakt. “Zowel de investeerder als de ondernemer hebben hier geen belang bij. Er wordt alles aan gedaan om de zaken op een andere manier op te lossen. Maar mocht het toch zover komen en de verkoop heeft via de veiling plaatsgevonden, dan haalt Mogelijk het gehele hypotheekbedrag vermeerderd met rente en kosten van de opbrengst af. Er wordt op voorhand rekening gehouden met dit scenario, zodat er voldoende financiële ruimte overblijft. Dit wordt becijferd bij de totstandkoming van de overeenkomst waarbij de investeerder in de regel tot een lager bedrag financiert dan de taxatiewaarde van het pand (loan-to-value).”

Investeerder krijgt als eerste zijn geld terug

Het eerste recht op hypotheek staat op naam van de investeerder. Dit biedt de investeerder veel zekerheid.  “Bij een faillissement ligt er een algeheel beslag op de boedel en gaat een curator aan de slag voor alle schuldeisers. Maar, omdat de investeerder als eerste hypotheekhouder een zogeheten separatist is, wordt uit de opbrengst van de verkoop eerst de investeerder terugbetaald. Wat uit de opbrengst dan nog overblijft gaat terug naar de boedel voor de overige schuldeisers. Mogelijk heeft op deze manier de zekerheid voor de investeerder maximaal opgetuigd.”