Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Heeft Nederland behoefte aan meer bedrijventerreinen?

Er is meer ruimte nodig voor nieuwe bedrijfsterreinen, want anders komt de economische groei in de knel en loopt de energietransitie helemaal vast. Die oproep deden VNO-NCW en MKB-Nederland. De vraag van deze aflevering van Vastgoed Gezocht: heeft Nederland eigenlijk wel behoefte aan meer en grotere bedrijfsterreinen? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter gaan hierover in gesprek met Cees-Jan Pen, lector aan de Fontys Hogeschool en lid van de adviescommissie van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen.

Cees-Jan Pen onderkent dat de organisaties een punt hebben. In het algemeen staan bedrijfsterreinen niet op de agenda, maar daar zit nog wel een keerzijde aan. “Door de aandacht te leggen op nieuw, gaan zij voorbij aan de opgave om de duizenden bestaande terreinen een keer goed aan te pakken en te verduurzamen. In het Kamerdebat over ruimtelijke ordening is er geen woord gewisseld over ruimte voor bedrijvigheid. Deels komt dit door verkokering: ruimtelijke ordening is woonbeleid geworden. Ook lokaal is er weinig aandacht voor, de bedrijfsterreinen liggen er nu eenmaal als een soort noodzakelijk kwaad.”

Het beeld bestaat dat er al veel bedrijfsterreinen zijn. Verdozing is een hot items in allerlei discussies. Nederland kent ongeveer 3.400 berdrijfsterreinen met een oppervlakte van 2,6% van het land. Daar wordt 40% van het nationaal inkomen verdiend. “Door het circulaire denken gaan we meer producten recyclen, uit elkaar halen en opslaan. Daar heb je plekken voor nodig, liefst gelegen aan water om de restproducten te vervoeren. Omdat het ook impact heeft voor het milieu, zou je kunnen denken aan reservaten voor deze activiteiten. Niemand zit te springen om zo’n reservaat in zijn omgeving, not in my backyard, dus is regie vanuit het Rijk noodzakelijk. Het vereist een integrale afweging van waar je kunt wonen en waar je kunt werken. De werkgeversorganisaties pleiten voor zogenoemde maakdeals. Ik zie meer in een centrale aanpak.”

Duurzame Bedrijfsterreinen

De overheid heeft het programma Duurzame Bedrijfsterreinen in het leven geroepen met als speerpunt om de organisatiegraad voor bedrijfsterreinen te vergroten. Wil je bedrijfsterreinen collectief verduurzamen, dan moeten bedrijven zich organiseren. “Er zijn wel degelijk plannen om bedrijfsterreinen te verduurzamen”, merkt Cees-Jan op. “Maar daarbij gaat het vooral om een kennisprogramma. Echte middelen om bijvoorbeeld een onrendabele top aan te pakken of een bestaand terrein op de schop te nemen, ontbreken volledig. Ondernemers zijn matig georganiseerd, dus het is terecht om de basis aan te jagen. Maar de echte uitvoering moet nog gebeuren, de schop moet de grond nog in. Vergelijk de hoeveelheid geld die beschikbaar is gesteld voor het verduurzamen van woonwijken met het geld voor de bedrijfsterreinen; dat is bijna lachwekkend.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering