Grote vraag naar agrarisch vastgoed en agrarische grond

Grote vraag naar agrarisch vastgoed en agrarische grond

In de klimaatdiscussie wordt een belangrijke rol toebedacht aan de boeren: er zijn plannen om de veestapel te halveren, en aan de rand van natuurgebieden is er zelfs sprake van mogelijke onteigening. Dat heeft direct gevolgen voor het agrarisch vastgoed. Dick Waiboer van Klaver Agrarisch Vastgoed ondersteunt boeren bij de aan- of verkoop van hun vastgoed, met name in de provincie Noord-Holland. Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken met hem.

Luister de hele podcast

 

Dick legt uit wat onder agrarisch vastgoed wordt verstaan. “Het bestaat uit alle soorten bedrijven die nodig zijn om iets te produceren op agrarisch gebied. Het gaat dus om voedsel, sierteelt, veeteelt, akkerbouw, bloembollen en landbouwgrond met of zonder stallen.” Op dit moment zitten de boeren in de hoek waar als gevolg van de klimaatdiscussie de klappen vallen. Je zou denken dat de agrarische vastgoedmarkt als gevolg daarvan een aanbodmarkt is, maar het tegendeel is waar. Het beeld in de media is dat oudere boeren ermee willen stoppen, terwijl hun kinderen het bedrijf niet willen overnemen. In de praktijk is de vraag echter groter dan het aanbod: “Er zijn twee groepen kopers”, vertelt Dick. “Je hebt ondernemers die weliswaar uitgekocht zijn, maar hun bedrijf elders willen voortzetten. De grootste groep bestaat uit ondernemers die hun bedrijf willen vergroten en op zoek zijn naar meer grond.”

Financiering van agrarisch vastgoed


De financiering van de aankoop van agrarisch vastgoed is een heikel punt. Een melkveebedrijf met 50 hectare kost al gauw zeven à acht miljoen euro. Daarvan krijg je maar anderhalf à twee miljoen gefinancierd, voor de rest zul je zelf moeten zorgen. Dat verklaart waarom er zo weinig nieuwe intreders zijn. Peter Pals, CEO van Farmers Funding, gaat hier dieper op in. “Het grootste issue bij een bedrijfsovername is de kloof tussen de prijs en de waarde van een bedrijf. De prijs is wat er in de markt voor betaald wordt, terwijl de waarde bestaat uit het bedrag waarmee je succesvol kunt exploiteren.” Hij stelt dat nergens in de wereld de landbouwgrond zo duur is als in Nederland. “Met de vraag voor natuur, recreatie, woningbouw, industrie, wegen en windmolenparken is landbouwgrond populair

Agrarische grond financieren: dat kan bij Mogelijk


Wilt u agrarische grond of ander zakelijk vastgoed financieren? Mogelijk financiert vastgoed in heel Nederland, van de grote stad tot kleine kern. Mogelijk financiert ook agrarische gronden, projecten en transformaties. Doe de quickscan in één minuut en ontdek binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

We helpen u graag verder

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

  • Boetevrij aflossen
  • Onderpand belangrijker dan uw jaarrekening
  • Snelle realisatie
  • Lage aflossing

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek

Ik wil geld uitlenen

met veel zekerheden en aantrekkelijke rente

  • 6% - 7,75% rendement per jaar
  • Eerste recht van hypotheek
  • Eigen inbreng van de debiteur
  • Vastgoed als veilig onderpand

Ik wil geld uitlenen

Of kom naar één van onze kennissessies.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeBlogGrote vraag naar agrarisch vastgoed en agrarisc...