Duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen

De waarde van vastgoedportefeuilles hangt steeds nauwer samen met termen als energiezuinig en CO2-neutraal. Hoe groener je panden, hoe hoger het bedrag. De vraag van deze week: wanneer mag je een gebouw duurzaam noemen? John van Schagen en co-host Maarten de Gruyter gaan hierover in gesprek met Bas van de Grient, werkzaam bij vastgoedadviseur JLL en docent aan SPRYG Real Estate Academy.

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld wanneer je een vastgoedportefeuille als duurzaam mag bestempelen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de EU Taxonomy, een classificatiesysteem voor duurzame activiteiten van bedrijven. “De EU Taxonomy vloeit voort uit de Green Deal van Europa”, legt Bas van de Grient uit.” Het geeft een kader waarin is vastgelegd wanneer economische activiteiten duurzaam zijn, bijvoorbeeld bouw- en vastgoedactiviteiten. Het gaat niet om een verplichting, je mág hieraan voldoen. Maar wil je een pand duurzaam noemen, dan zul je deze richtlijnen moeten volgen. Dit geldt voor de milieukundige aspecten, maar er zijn ook criteria opgesteld voor de sociale definitie van duurzaamheid.”

EU Toxonomy

De criteria in de EU Taxonomy behelzen zes milieuthema’s. De focus ligt vooral op energiebesparing, in het bijzonder de CO2-uitstoot. Om een pand duurzaam te mogen noemen, volstaat het niet om aan de Nederlandse bouwregelgeving te voldoen: de EU Taxonomy is zo’n 10% strenger voor wat betreft het gebruik van primair fossiele energie.

Energielabel C

Het duurzame karakter van een vastgoedportefeuille wordt steeds belangrijker. Het gaat niet alleen om de gasrekening, ook de wetgever stelt strengere eisen. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen van 100 m2 of groter minimaal over energielabel C beschikken. Gaat hierop gehandhaafd worden? “Vroeg of laat zal dat zeker het geval zijn”, veronderstelt Bas van de Grient. “De plicht is er, dus het is zeker wel mogelijk dat ze morgen bij jou op de stoep staan. Maar gezien de huidige economische omstandigheden zullen weinig gemeenten geneigd zijn om een kantoor te sluiten. Ik denk dat de maatschappelijke en financiële druk een belangrijker stok is om het C-label te behalen dan de wettelijke verplichting.”

Maarten de Gruyter heeft zijn twijfels over het nut van energie labels. “Je mag dan wel een winkel hebben met het A-label, maar wanneer je de deur wagenwijd open laat staan met een heater op vol vermogen, schiet je daar niets mee op. Het is veel verstandiger om te kijken naar het daadwerkelijke energieverbruik.”

Carbon Risk Real Estate Monitor

Een meet-tool dat door grote vastgoedpartijen veel wordt gehanteerd, is de CCREM, de Carbon Risk Real Estate Monitor. Alle landen in de wereld hebben een CO2-budget toegekend gekregen. “Afhankelijk van de energiemix van het land kunnen beleggers binnen de uitgezette lijnen inkopen. Het zorgt ervoor dat we niet buiten ons boekje gaan, en zo kunnen we een bijdrage te leveren aan de Parijse klimaatdoelstellingen.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering

We helpen u graag verder

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

  • Boetevrij aflossen
  • Onderpand belangrijker dan uw jaarrekening
  • Snelle realisatie
  • Lage aflossing

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek

Ik wil geld uitlenen

met veel zekerheden en aantrekkelijke rente

  • 6% - 7,75% rendement per jaar
  • Eerste recht van hypotheek
  • Eigen inbreng van de debiteur
  • Vastgoed als veilig onderpand

Ik wil geld uitlenen

Of kom naar één van onze kennissessies.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van: