De woningmarktplannen van Amsterdam

De woningmarktplannen van Amsterdam

Amsterdam trekt de teugels op de woningmarkt strak aan. Projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers en pandjesbazen krijgen de komende jaren te maken met een gemeente die wil sturen, regisseren en aanwijzen. De vraag van deze week: hoe denken ze in Amsterdam de wooncrisis te kunnen oplossen? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter gaan in gesprek met wethouder Zita Pels over de Amsterdam Aanpak Volkshuisvesting (AAV).

“We hebben onze aanpak in de AAV met name gericht op de lage en middeninkomens en op de ouderen”, aldus Zita Pels. “Wonen is een recht voor inwoners, en als dat nodig is moet de overheid dan ook ingrijpen in de woningmarkt. Dit kunnen we doen door meer te reguleren en de huurprijs vast te leggen. Om de doorstroom te bevorderen, willen we het voor ouderen makkelijker maken om te verhuizen.” Om dit allemaal te realiseren, legt gemeente de verkoop van sociale huurwoningen aan banden en komen er jaarlijks 7.500 nieuwbouwwoningen bij. Woningdeling moet weer mogelijk worden en er zal strenger op huisjesmelkers worden gecontroleerd. Parallel hieraan komt er een grote nadruk op verduurzaming.

Kritische noot over de haalbaarheid

Maarten de Gruyter is kritisch over de haalbaarheid van al die plannen. “De plannen om de woningnood te bestrijden zijn simplistisch, ontberen enige vorm van pragmatisme, missen onderbouwing en de juridische haalbaarheid is twijfelachtig. 80% van de te bouwen nieuwbouwwoningen is bestemd voor de lage en middenhuur. Daarmee vallen bijvoorbeeld politieagenten die 1,8 keer modaal verdienen buiten de boot.”

Investeringsruimte voor corporaties

Woningcorporaties stellen dat zij sociale woningen moeten verkopen om budget vrij te spelen voor het bouwen van nieuwe woningen. Zita Pels pleit voor een andere route. “Nu het bouwen moeilijker gaat, moet je houden wat je hebt. Het afschaffen van de verhuurderheffing geeft de woningcorporaties al enige ruimte, maar daar is de vennootschapsbelasting voor in de plaats gekomen. Laten we kijken of we daar wat aan kunnen doen om de corporaties meer investeringsruimte te geven.”

Van volkshuisvestelijk beleid naar woningmarktbeleid

Zita Pels ziet het beleid vanuit Den Haag als een van de oorzaken van de huidige crisis op de woningmarkt. “De afgelopen decennia zijn we van een volkshuisvestelijk beleid steeds meer naar een woningmarktbeleid gegaan. Het voordeel van kopers ten opzichte van huurders werd steeds groter.” Maarten de Gruyter stelt daartegenover dat woonbeleid bij uitstek lokaal wordt geregeld. “Als ik ergens in Amsterdam op vastloop, is het wel de gemeente. Jullie bepalen het beleid, jullie bepalen 40-40-20 en hangen daar prijskaartjes aan. That’s it.”

Mogelijk voor u

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering

We helpen u graag verder

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

  • Boetevrij aflossen
  • Onderpand belangrijker dan uw jaarrekening
  • Snelle realisatie
  • Lage aflossing

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek

Ik wil geld uitlenen

met veel zekerheden en aantrekkelijke rente

  • 6,0% - 7,75% rendement per jaar
  • Eerste recht van hypotheek
  • Eigen inbreng van de debiteur
  • Vastgoed als veilig onderpand

Ik wil geld uitlenen

Of kom naar één van onze kennissessies.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeBlogDe woningmarktplannen van Amsterdam