Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De investeerderstoets; drie kleine vragen, één minuut van uw tijd

De Europese wet vereist dat partijen, waaronder Mogelijk, niet-ervaren beleggers extra waarschuwingen geven over risico’s die horen bij investeringen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving, legt Mogelijk een investeerderstoets voor aan haar investeerders. “Dat klinkt gewichtig”, weet Daniel Vergne, Manager Risk & Compliance, “maar het gaat om drie kleine vragen die in een minuut zijn ingevuld.

ECSP-wetgeving

Daniel: “We voeren de investeerderstoets in om te voldoen aan de ECSP-wetgeving, wetgeving voor European Crowdfunding Service Providers. Daarin is bepaald dat niet alleen crowdfunders maar ook een platform als Mogelijk moet nagaan of de investeerders die via hen beleggen, ervaren zijn of niet. De Europese wet vereist dat we niet-ervaren beleggers extra waarschuwingen geven over risico’s die horen bij de investering.”

Alle investeerders in beeld

“We willen deze toets zo snel mogelijk bij al onze investeerders doen”, vervolgt Daniel. “We vragen het in ieder geval bij de eerstvolgende transactie. Maar investeerders kunnen het ook direct zelf al via de button binnen het portal doen. Het gaat, zoals gezegd, om drie kleine vragen die binnen een minuut te beantwoorden zijn.”

Nieuwe investeerders

Daarnaast zal Mogelijk de toets doen bij alle nieuwe investeerders. “Dat wordt dan onderdeel van het aanmeldproces”, licht Daniel toe. “Daarin lopen we de formele stappen door, waaronder ook de identificatie en verificatie en de check op de herkomst van vermogen, hetgeen verplicht is in het kader van de WWFT-wet (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme).”

Persoonlijk contact

Is alle documentatie op orde, dan krijgt de nieuwe investeerder een account voor het investeerdersplatform. “En natuurlijk een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, een kop koffie en een rondleiding door het pand”, vult Daniel aan. “Want meer nog dan alle formulieren en formele stappen willen we de mens áchter de investeerder leren kennen. Dat staat in geen enkele wet, maar zit in het DNA van Mogelijk!”