Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De gevolgen van het volle stroomnet voor de vastgoedmarkt

Een nieuwe woonwijk uit de grond stampen of je bedrijfspand verduurzamen, steeds meer projecten lopen vertraging op omdat ons elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. De vraag van deze aflevering van Vastgoed Gezocht: wat merkt de vastgoedmarkt van de problemen op het stroomnet? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Marlies Visser, Chief Operating Officer van Alliander.

Het zat er al een tijdje aan te komen: het stroomnet gaat in grote delen van ons land op slot. Bedrijven krijgen van de regionale netbeheerders geen nieuwe aansluiting of uitbreiding op het net. Dat heeft grote gevolgen voor de bouw van nieuwe woonwijken en de uitbreiding van bedrijfsterreinen. “De kern van het probleem is dat er een aantal beperkingen zijn die ons hinderen om voortvarend aan de slag te gaan”, legt Marlies Visser uit. “Daar komt bij dat de energietransitie op dit moment verschrikkelijk snel op gang komt: de toename van het werk gaat sneller dan wij het kunnen bijbenen. Voor 2030 moeten er 40.000 kilometer kabel en 25.000 elektriciteitshuisjes bijkomen. Een praktische consequentie hiervan is dat één op de drie straten opengebroken moet worden. Om de overlast hiervan tot een minimum te beperken, is nauwe samenwerking met andere nutsbedrijven noodzakelijk.”

Vraag in beeld

Om de file op het netwerk efficiënt tegen te gaan, is het noodzakelijk om precies te weten waar welke vraag gaat komen. Dat is tot nu toe onvoldoende in beeld. Marlies Visser roept de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars dan ook op om hun plannen vroegtijdig te melden. “Het gaat daarbij niet alleen om de locatie, maar ook om de keuze voor het warmteconcept. Ook de gemeenten hebben hierin een rol, want die zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen. Om kabels te trekken, moeten wij grond aankopen of toestemming krijgen van boeren om kabels over hun grond te leggen. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de natuur. Gelukkig is onze stikstofdepositie minimaal, maar er moeten ook stations geplaatst worden in de nabijheid van een Natura 2000 gebied.”

Een veelgehoorde vraag is waarom er niet veel eerder actie is ondernomen. “We wisten allemaal dat het eraan ging komen, maar we wisten niet waar. Als wij weten waar wij de grond in moeten, kunnen we onze inspanning daarop richten. We hebben te maken met een schrijnend tekort aan technici, hoge bouwlasten, en ik voorzie op korte termijn problemen met de grondstofvoorzieningen. We kunnen onze capaciteiten maar één keer inzetten, dus we moeten keuzes maken.”

Flexibiliteit als oplossing?

Er is een trend gaande waarbij middels beprijzing en het inzetten van appjes consumenten gestimuleerd worden om hun auto op te laden of de wasmachine te draaien wanneer de zon schijnt. Gaat dit soelaas bieden? “Flexibiliteit zal een aanzienlijke bijdrage opleveren, maar gaat het probleem niet volledig oplossen. We zullen echt meer kabels moeten aanleggen. We kunnen geen oplossing laten liggen, het moet allemaal.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering