Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Bouwen in de polder: een goed idee?

De woningnood loopt op en de schreeuw om meer woningen wordt steeds luider. De huidige trend is om zo veel mogelijk in de stad te bouwen, maar de ruimte voor binnenstedelijke uitbreiding is beperkt. Biedt grootschalige woningbouw in de buitengebieden niet een beter perspectief? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter gaan hierover in gesprek met Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft.

Peter is duidelijk: de huidige trend om de woningproblematiek binnen de bestaande stadsgrenzen op te lossen, levert onvoldoende resultaat op. Het is ook niet noodzakelijk: “De verdeling van het grondgebruik in Nederland geeft alle aanleiding om ook op landbouwgebied te gaan bouwen. Twee derde wordt namelijk gebruikt voor de landbouw en levert slechts 5% à 6% op van ons bbp.” Maar daar ligt een politieke keuze aan ten grondslag: “Willen we de wereld voorzien van voedsel of willen we woningen bouwen?”

Luister de hele podcast

Het Groene Hart

Omdat veel mensen in de Randstad willen wonen, is het voor de hand liggend om in het Groene Hart te gaan bouwen. Dat is nu geoormerkt als een gebied waarin met name de veeteelt voor het nodige groen in de Randstad moet zorgen. Bovendien ligt het onder NAP. Is het dan verstandig om daar te gaan bouwen? Volgens Peter valt daar het nodige aan af te dingen: “Ten behoeve van de boeren wordt het grondwaterpeil laag gehouden. Het veen klinkt daardoor in en oxideert uiteindelijk. Dat is geen duurzaam model, want over 50 jaar is het verdwenen. Dat betekent dus dat de huidige veeteelt niet erg lang meer is vol te houden. Wat is er dan logischer dan langs de rand van de steden uit te breiden en een mooie overgang te maken naar natuurgebieden?”

Nieuwe concepten

Maarten Janssen, projectontwikkelaar bij Amvest, heeft een visie ontwikkeld voor een nieuwe stad in Flevoland, de Eemvallei Stad. Deze moet in het gebied tussen Almere en Zeewolde komen en zal met 50.000 woningen woonruimte bieden aan 100.000 mensen. Peter ziet dit als een uitdaging: “Dergelijke stedenbouw zien we al in China, waar ook Nederlanders aan meedoen. Het heeft geen zin om slechts enkele woningen in het landschap te bouwen, dat levert problemen op met vervoerbewegingen. Het is beter om woningbouw te concentreren rond vervoersassen.”

Is het betaalbaar?

Peter wijst op een onlangs verschenen rapport waaruit blijkt dat binnenstedelijk bouwen 30 tot 35 miljard kost. “Het gaat sowieso geld kosten. Het voordeel is dat bouwen in de polder sneller gaat dan binnenstedelijk bouwen, waarbij je eerst dingen moet opruimen en saneren. Het uitkopen van boeren is een exercitie die als gevolg van de stikstofproblematiek al is ingezet. Maar het allerbelangrijkste is dat er geld voor wordt uitgetrokken, of het nou binnenstedelijk is of daarbuiten. Die cruciale beslissing is aan het volgende kabinet.”

Projectfinanciering van Mogelijk

Met een projectfinanciering van Mogelijk financiert u de aankoop, transformatie, nieuwbouw, verbouw of herontwikkeling van een object. Met gedegen vastgoedkennis zien wij, net als u, de kansen en denken we in mogelijkheden. Als u bij ons een aanvraag indient, weet u binnen 48 uur welke leensom haalbaar is.

Luister naar het volledige verhaal van hoogleraar Peter Boelhouwer via de podcast.