Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Bedrijventerreinen

Nederland telt ongeveer 3800 bedrijventerreinen. Het ene is modern, duurzaam en schoon. Het andere lelijk, rommelig en oud. De vraag van deze week: wat komt er kijken bij het beheer van zo’n bedrijvenpark? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter leggen dit voor aan Rob ten Bok van KG Parkmanagement. Dit bedrijf neemt het beheer van bedrijventerreinen op zich.

Van de bestaande bedrijventerreinen heeft slechts 10% à 20% een parkmanager. Bij nieuwe bedrijfsterreinen wordt dit min of meer verplicht gesteld. Rob ten Bok legt uit wat parkbeheer precies inhoudt: “We gaan uit van drie thema’s: schoon, heel en veilig. Wij zorgen dat het terrein er schoon uitziet en werken met surveillancediensten om de veiligheid te waarborgen. Onze opdrachtgevers zijn dikwijls verenigingen van eigenaren, maar ook gemeentes maken van onze diensten gebruik. De bedrijventerreinen in Nederland zijn de laatste 20 jaar veranderd. Mensen zijn veel meer met hun eigen bedrijf bezig en weten niet meer wie hun buurman is en wat hij doet. Het oplossend vermogen binnen zo’n park neemt af. Wanneer iemand van buiten de regie in handen neemt, zie je dat er weer dingen gaan gebeuren. Die rol vervullen wij.”

Louche zaken op het bedrijventerrein

Het komt voor dat er op zo’n bedrijventerrein dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen: er belandt wel eens een wit zakje tussen de bananen. Toch zijn mensen huiverig dit te melden wanneer zij hun buurman van dit soort praktijken verdenken. Hoe gaat KG Parkmanagement hiermee om? “Wij vragen de mensen om toch naar voren te komen. Zo’n signaal komt meestal niet alleen. Vaak is er surveillance, en ook wij lopen ons rondje. Wij hebben ingangen bij de politie en bij de wijkagent, en dit heeft regelmatig tot ingrijpen geleid.”

Samenwerking ondernemers en gemeentes

Een succesvol bedrijvenpark staat of valt bij samenwerking. Wanneer ondernemers en overheid contact met elkaar hebben, kunnen mensen hun klachten of problemen melden. Dan kan daarop geacteerd worden. In Nederland zijn ongeveer 670 verouderde terreinen die een verhoogd risico lopen op drugscriminaliteit. Rob suggereert dat een gemeente in een dergelijk geval een parkmanager moet aanstellen. “Zo’n persoon kan samen met de ondernemers en de gemeente bekijken waar de problemen zitten. Lokale overheden kampen ook met personeelstekort, en hebben juist voor dit soort dingen geen mensen. Maar ga communiceren met ondernemers, stuur een nieuwsbrief uit. Pak de regie en zorg dat de stoeptegel recht wordt gelegd, het groen wordt onderhouden en waar nodig camera’s worden opgehangen. Wanneer mensen merken dat er met hun klachten iets gebeurt, zie je dat de spiraal weer omhooggaat.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering