Fonds 10 nog geopend tot en met 12 juli. Lees hier meer of meld u direct aan
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds 10

Beheerder Mogelijk Fondsenbeheer B.V.
Bewaarder Stichting Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds 10
Specificaties fonds  
Instapgrens

€ 100.000,-

Geprognosticeerd rendement

6,25%
Looptijd Vijf jaar
Uitkering rendement Maandelijks

Note: 80% van het rendement dat behaald wordt boven het geprognosticeerd rendement van 6,25%, komt - na aftrek van de beheervergoeding - aan het einde van de looptijd ten goede aan de groep fondsbeleggers. 20% is voor Mogelijk Fondsenbeheer B.V.

Kosten  
Beheervergoeding

0,5% per jaar over de inleg

Instapvergoeding

Eenmalig 0,75% over de inleg
Planning  
Start inschrijving vanaf 3 juni 2024
Sluiting inschrijving 12 juli 2024
Overboeken gelden uiterlijk 19 juli 2024
Start renderen inleg 8 weken na sluiting inschrijving;
uitbetaling rendement na eerste volledige kalendermaand