Hoe komt de woningmarkt weer op de rails?

Hoe komt de woningmarkt weer op de rails?

Het is crisis op de woningmarkt. De prijzen blijven stijgen en met name voor starters is het bijna onmogelijk om een (betaalbare) koopwoning te vinden. Eén van de prioriteiten van het nieuwe kabinet is om de woningmarkt weer vlot te trekken. Maar hoe? Marja Appelman, directeur Woningbouw op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deelt haar kijk.

Marja Appel is één van de belangrijkste ambtenaren voor het opstellen van een nieuw woningenbeleid. Met de huidige crisis is dat hard nodig. “We zitten in een ‘perfect storm’,” aldus Marja. “Na de financiële crisis is er weinig gebouwd. Daarnaast is de bevolking veel harder gegroeid dan het CBS verwacht had en is er sprake van huishoudverdunning omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Drie jaar geleden dachten we dat er 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig waren. Die doelstelling is gerealiseerd. Maar wat blijkt? Het is lang niet voldoende.”

Luister de hele podcast

Regie, investeren en grootschalige woongebieden

Volgens Marja zijn er drie belangrijke punten voor het nieuwe kabinet. “Allereerst moet er regie gevoerd worden vanuit het Rijk. Het is een vereiste dat er voldoende plancapaciteit is. Daarnaast moeten lokale overheden geholpen worden met financiën, extra capaciteit en expertise, zodat zij de plannen daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Ten tweede is investeren vanuit het Rijk blijvend noodzakelijk. Tot slot is het belangrijk om samen met medeoverheden grootschalige woongebieden aan te wijzen. Zo komt er een langetermijnperspectief en krijgen marktpartijen duidelijkheid.”

Plannen op de plank

Inmiddels zijn er al belangrijke stappen gezet, vindt Marja. “De plancapaciteit is naar 130 procent gebracht. Dat betekent dat er 140.000 extra woningen in de planning zijn gekomen. Dat is heel veel als je bedenkt dat er 900.000 woningen nodig zijn.” Daarnaast zijn er vele ambtenaren bezig met verstedelijkingsstrategieën. “Zij ontwikkelen voor zeven grote regio’s in Nederland een perspectief voor 2050. Daarin komen woningbouw, infrastructuur, klimaat en werkgelegenheid samen. Op dit moment liggen deze strategieën bij provincies en gemeenteraden voor besluitvorming.”

Voor Marja is tempo nu het allerbelangrijkst. “Ik wil dat het bouwen van nieuwe woningen opschiet. Maar we hebben ook te maken met ‘NIVEA’: niet in mijn voor- en achtertuin. Dat zorgt voor langdurige bezwaarprocedures. Natuurlijk is dat vervelend, maar het is ook een democratisch recht. Onze uitdaging is om aan die rechten tegemoet te komen en tegelijkertijd de versnelling te realiseren. Helaas is dat geen quick fix.”

Vastgoedfinanciering bij Mogelijk

Bij Mogelijk kunt u een zakelijk pand laten financieren met een leensom van €50.000, - tot €10.000.000, -. Dit geldt voor bedrijfspanden, winkels, kantoren, horecapanden, agrarische grond, nieuwbouwprojecten of transformatiepanden. Benieuwd of Mogelijk uw object financiert?

Doe de quickscan

We helpen u graag verder

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

  • Boetevrij aflossen
  • Onderpand belangrijker dan uw jaarrekening
  • Snelle realisatie
  • Lage aflossing

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek

Ik wil geld uitlenen

met veel zekerheden en aantrekkelijke rente

  • 6% - 7,75% rendement per jaar
  • Eerste recht van hypotheek
  • Eigen inbreng van de debiteur
  • Vastgoed als veilig onderpand

Ik wil geld uitlenen

Of kom naar één van onze kennissessies.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeBlogHoe komt de woningmarkt weer op de rails?