Beleid

Beleid maken is belangrijk omdat het richting geeft aan het handelen en leiding geven binnen de organisatie. Ook maakt het duidelijk wat men van elkaar mag verwachten. Op deze pagina's kunt u beleidsdocumenten vinden, zodat u rustig kunt nalezen op welke manier wij zaken doen. Hierin staat klantbelang, integriteit en voldoen aan wet en regelgeving centraal. Zo kunt u lezen hoe wij omgaan met potentiële belangenverstrengelingen, hoe ons prijsbeleid is en wat onze visie is rondom klantcommunicatie. Ons beleid is goedgekeurd door onze bestuurders. Heeft u vragen na het lezen van deze documenten dan staan we u graag te woord.

Belangenverstrengelingsbeleid

Klanten mogen erop vertrouwen dat Mogelijk te allen tijde handelt in hun belang. Mogelijk zet zich bij het verlenen van haar diensten en nevendiensten op een eerlijke en professionele wijze in voor de belangen van haar klanten en onthoudt zich van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit. Mogelijk zet zich te allen tijde in om haar klanten op eerlijke, billijke en professionele wijze van dienst te zijn en zal klanten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandelen. Het zou kunnen dat er op een bepaalde manier een belangeconflict zou kunnen ontstaan. Tussen Mogelijk en klant of tussen klanten onderling. Via onderstaande link komt u bij ons Belangenverstrengelingsbeleid.

Belangenverstrengelingsbeleid

Prijsbepalingsbeleid

Het bemiddelen van financieringen in de ondernemershypotheek door Mogelijk B.V. (hierna: Mogelijk), is een activiteit die onder de wetgeving van de European Crowdfunding Service Providers Directive (EU 2020/1503) valt. Mogelijk bemiddelt niet alleen in deze financieringen, maar bepaalt ook welke prijs (rente) de aanvrager van de financiering (projecteigenaar) moet betalen. In ons prijsbepalingsbeleid wordt uiteengezet op welke manier Mogelijk de rente bepaalt, die de aanvrager moet betalen aan de investeerder. De elementen die onderdeel maken van de prijsbepaling zijn uitgeschreven en worden toegelicht in het Prijsbepalingsbeleid. U vindt deze via onderstaande link.

Prijsbepalingsbeleid

Beleid communicatie richting investeerders inzake de Ondernemershypotheek

Klanten mogen erop vertrouwen dat Mogelijk te allen tijde handelt in hun belang. Mogelijk zet zich bij het verlenen van haar diensten en nevendiensten op een eerlijke en professionele wijze in voor de belangen van haar klanten en onthoudt zich van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit. Mogelijk zet zich te allen tijde in om haar klanten op eerlijke, billijke en professionele wijze van dienst te zijn en zal klanten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandelen. Het zou kunnen dat er op een bepaalde manier een belangeconflict zou kunnen ontstaan. Tussen Mogelijk en klant of tussen klanten onderling. Via onderstaande link komt u bij ons beleidsdocument ten aanzien van communicatie richting investeerders binnen onze Ondernemershypotheek.

Beleid Communicatie

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:

HomeBeleid