Bel ons

Privacy statement

Op deze website en op de dienstverlening van Mogelijk B.V., Stichting Mogelijk B.V. en Mogelijk Plus B.V. (hierna Mogelijk Vastgoedfinancieringen) is dit Privacy Statement van toepassing. De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonsgegevens. Mogelijk Vastgoedfinancieringen verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland.

Mogelijk Vastgoedfinancieringen acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website en haar partijen van het grootste belang. Dit doet zij door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Mogelijk Vastgoedfinancieringen draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking. ‚Ä®Zij verwerkt de gegevens ten behoeve van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag.

Gegevensverwerking

Mogelijk Vastgoedfinancieringen verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website en haar partijen in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentiële) partijen met betrekking tot het totstand brengen van een Geldleenovereenkomst/hypotheekakte ten aanzien van onroerend goed ingevolge artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek. Mogelijk Vastgoedfinancieringen verzamelt ook gegevens voor het uitvoeren van marketing- en relatiemanagementactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

Mogelijk Vastgoedfinancieringen zal de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  •  aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren
  •  indien MogelijkVastgoedfinancieringen hier wettelijk toe wordt verplicht.

Het uitwisselen van data geschiedt op een wijze dat de informatie volledig is beschermd. Daarnaast dient de integriteit van informatie te worden gegarandeerd. Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Mogelijk Vastgoedfinancieringen.

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

Mogelijk Vastgoedfinancieringen verwerkt persoonsgegevens voor (i) de totstandbrenging van een Geldleenovereenkomst/hypotheekakte ten aanzien van onroerend goed ingevolge artikel 7:425 Burgerlijk, (ii) de uitvoering van overeenkomsten met partijen, (iii) relatiebeheer en (iv) beoordelen van kredietwaardigheid van partijen, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. Mogelijk Vastgoedfinancieringengebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commerciële adressenhandel aan derden.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Mogelijk Vastgoedfinancieringen en/of de professionele marktpartijen waarmee zij samenwerkt. Mogelijk Vastgoedfinancieringen kan eventueel derden inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens. Mogelijk Vastgoedfinancieringen kan daarnaast gegevens gebruiken om al dan niet op basis van een voorafgaande selectie (potentiële en bestaande) partijen te informeren over producten of diensten.

Bijzondere persoonsgegevens

Mogelijk Vastgoedfinancieringen verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Cookies

Mogelijk Vastgoedfinancieringen maakt op haar website gebruik van Cookies. Cookies geven inzicht in het gebruik van de website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van uw bezoek. Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen worden geplaatst voor Mogelijk Vastgoedfinancieringen  door derden waarmee Mogelijk Vastgoedfinancieringen samenwerkt. De soorten cookies waar Mogelijk Vastgoedfinancieringen gebruik van maakt: 

Webstatistieken 
Mogelijk Vastgoedfinancieringen verzamelt informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt Mogelijk Vastgoedfinancieringen in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Advertentie- of targeting
Mogelijk Vastgoedfinancieringen plaatst cookies op de website waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gemeten. Met deze cookies is het mogelijk om het aanbod op deze website of op websites van derden af te stemmen op het surfgedrag en de interesses van bezoekers. Ook wordt gemeten of een reclamecampagne relevant is voor een specifieke doelgroep. Deze cookies kunnen daarnaast worden gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken of uit te breiden. 

Cookies van derden
Mogelijk Vastgoedfinancieringen maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites  zoals Facebook. Klikt een bezoeker op een dergelijke link of knop, dan verlaat hij de website van Mogelijk Vastgoedfinancieringen en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Functionele cookies 
Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website maken. Het doel is dat het gebruik van de website bij een volgend bezoek makkelijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan inloggegevens die onthouden worden. 

Afmelden

Bij een bezoek aan onze website gaat u er standaard mee akkoord dat er cookies op uw computer of tablet worden geplaatst. Wilt u dit niet, dan kunt u de cookie-instellingen van uw browser wijzigen. Het is belangrijk dat u dit voor elk apparaat en elke browser apart doet.  Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Wilt u geen commerciële informatie (meer) ontvangen, of wilt u niet dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Uw persoonsgegevens worden dan geblokkeerd.

Uitoefening van rechten 

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten. Zo mag een partij/bezoeker van de website Mogelijk Vastgoedfinancieringen inzage verzoeken in diens persoonsgegevens. Voor het verstrekken van inzage in deze gegevens vraagt Mogelijk Vastgoedfinancieringen conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 4,50 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan wordt € 22,50 in rekening gebracht conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl. Daarnaast kan Mogelijk Vastgoedfinancieringen verzocht worden om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop Mogelijk Vastgoedfinancieringen uw gegevens omgaat? Wilt u dat we uw gegevens verwijderen of wijzigen? Neem dan contact met ons op. 

Telefoonnummer: 0346 - 250 171

E-mail: info@mogelijk.nl

Wijzigingen

Mogelijk Vastgoedfinancieringen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen.