Disclaimer en Proclaimer

Deze website is eigendom van Mogelijk B.V. (hierna “Mogelijk BV”).

Mogelijk BV wenst Hypotheeknemers en Hypotheekgevers bij de totstandkoming van een Geldleenovereenkomst/hypotheekakte ten aanzien van bedrijfsmatig onroerend goed ingevolge artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek te faciliteren.

Mogelijk BV geeft GEEN ADVIES aan Hypotheeknemers en Hypotheekgevers. Mogelijk BV adviseert partijen om slechts een verantwoord deel van (hun) vermogen te investeren/te lenen. Mogelijk BV is geen vermogensbeheerder en geen beleggingsadviseur. Mogelijk BV brengt als bemiddelaar zonder eigen waardering en zonder enige aanvaarding van aansprakelijkheid voor aanbiedingen een prospectus tot stand. Mogelijk BV faciliteert de tot stand te brengen overeenkomsten en beheert en administreert deze overeenkomsten. De uitingen van Mogelijk  BV zijn uitdrukkelijk geen beleggingsadviezen maar zijn vrijblijvende aanbiedingen.

Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mogelijk BV. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk of niet commercieel gebruik.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mogelijk BV spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig door Mogelijk BV aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast.

Mogelijk BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Mogelijk BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden. Mogelijk BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van Mogelijk BV. Inbreuk is niet toegestaan.

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten. Mogelijk BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met info@mogelijk.nl.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:

HomeDisclaimer