De Financier | editie juni 2023

7 Juni 2023 | Vormen van nonbancaire financiering Crowdfunding Een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering. Een grote groep investeerders of beleggers investeert gezamenlijk in één project of onderneming. MKB Beurs Brengt ondernemers en (institutionele) beleggers samen voor financiering en rendement. Het is een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in mkb-bedrijven. Direct lending Een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers zonder tussenkomst van een bank rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven. Vaak investeren meerdere geldverstrekkers samen in een fonds dat als financier optreedt. Vastgoedfinanciering Een vorm van zakelijke financiering waarbij vastgoed wordt gefinancierd middels een vastgoedlening waarover rente betaald dient te worden. Factoring Een vorm van debiteurenfinanciering. De onderneming draagt zijn debiteuren over aan een factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt goedgekeurde vorderingen onmiddellijk uit onder inhouding van een vooraf afgesproken percentage. Leasing Financiering die wordt verstrekt op specifieke activa. De meest bekende vorm is autolease, maar ook andere activa zijn te lease, zoals productieapparatuur of kantoorinventaris. Microfinanciering Oorspronkelijk worden hiermee kleine leningen bedoeld (die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden). Binnen zakelijke financiering worden financieringen tot € 250.000,- als microkrediet aangeduid. Kredietunie Een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Private equity De term private equity is een verzamelnaam voor verschillende soorten investeerders die rechtstreeks of door middel van een investeringsvehikel investeren in ondernemingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld accelerators, business angels en informal investors. Family, friends & fans De inner circle van een ondernemer kan, met name bij kleine, startende en jonge ondernemingen, een van de belangrijkste bronnen van financiering vormen. Ketenfinanciering Een verzamelnaam van allerlei financierings- afspraken tussen bedrijven onderling in de keten (leverancierskrediet). Werknemersparticipatie Een instrument waardoor medewerkers van een bedrijf kunnen deelnemen in (certificaten van) de aandelen van hun werkgever. De medewerkers participeren (investeren) in het kapitaal en worden op deze manier mede- eigenaar. 0 300 600 900 1.200 1.500 2018 2019 2020 2021 2022 Omvang non-bancaire financiering (x 1 mln €) Totaal (x 1 mln €) Lease Crowdfunding Vastgoedfinanciering Direct lending Factoring Kredietunies MKB Beurs 201 406 613 106 43 2.186 2.551 2.380 3.223 3.895 0 2 4 6 8 10 12 2018 2019 2020 2021 2022 Totalen mkb-financieringsmarkt tot € 1 miljoen (x 1 mrd €) Non-bancair Percentage non-bancair Bancair Totaal 16 24 17 23 27 <€50k €50k - €250k €250k - €1mln >€1mln Aantal verstrekte non-bancaire financieringen Groei in % y on y 2021 2022 14 25 -48 -55 0 10.000 20.000 30.000 40.000 Verstrekte non-bancaire financieringen 2022 (x 1 mln €) <€50k €50k - €250k €250k - €1mln >€ 1 mln Lease Crowdfunding Vastgoedfinanciering Factoring Direct lending Kredietunies 0 300 600 900 1200 1500 1.313 866 Totaal in € mln 613 556 534 13 Verstrekte vastgoedfinanciering (x 1 mln €) 2021 2022 406 613 Jaar <€50k €50k - €250k €250k - €1mln >€ 1 mln 2021 3 127 184 92 2022 2 173 257 181 Groei ‘21-’22 -33% 36% 40% 96% Aantal verstrekkingen vastgoedfinanciering 2021 2022 1487 1979 Jaar <€50k €50k - €250k €250k - €1mln >€ 1 mln 2021 84 931 425 47 2022 63 1233 597 86 Groei ‘21-’22 -25% 32% 40% 83% Bron: voor deze data is gebruikgemaakt van de onderzoeken ‘Non-bancaire financiering’ van 2019 tot en met 2022 van Stichting MKB Financiering. Hierin is onderzoek gedaan naar crowdfunding, kredietunies, direct lending, microfinanciering, vastgoedfinanciering, lease en factoring. De overige categorieën zijn vanwege het ontbreken van passende data over 2022 of vanwege de aard van de financiering niet tot nauwelijks te onderzoeken. De cijfers in deze infographic kunnen afwijken van eerder gepubliceerde cijfers van Stichting MKB Financiering.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2MDM=