Bel ons

Mogelijk streeft naar een maximale bescherming voor uw geldlening, door het bemiddelen bij de totstandbrenging van Geldleenovereenkomst met voor u als investeerder een recht van eerste hypotheek. 

De zekerheden:

  • het eerste recht van hypotheek staat 1 op 1 op úw naam
  • de debiteur tekent in privé mee
  • de debiteur brengt zelf geld in
  • overname debiteurrenrisico door Mogelijk Plus
  • secundaire opstalverzekering door Mogelijk Plus

In het geval dat de geldlener drie maanden of langer in gebreke blijft, oefent Mogelijk het recht tot executoriale verkoop van het onderpand uit voor de geldgever.

Mogelijk streeft er naar dat het bedrag van de geldlening (met rente en kosten) ruim onder de WOZ waarde en/of taxatiewaarde van het onderpand blijft. Dit biedt de geldgever een grote mate van zekerheid dat in geval van executie de leensom volledig terug komt. 

 

 

Andere veelgestelde vragen