Bel ons

Wat gebeurt er als er de betalingen door de geldlener niet op tijd plaatsvinden?

Voor het betalen van rente en aflossing, maakt Mogelijk gebruik van automatische incasso. Als de geldlener in gebreke is bij het betalen van rente en aflossing dan neemt Mogelijk alle maatregelen om de openstaande vordering te laten betalen. Bij niet- tijdige betaling, is de geldlener direct boeterente verschuldigd en administratiekosten met een minimaal bedrag van € 150,- . Alle werkelijke kosten die verbonden zijn aan invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten en incassokosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) etc. komen voor rekening van de geldnemer.

Andere veelgestelde vragen