Wat gebeurt er als de geldnemer niet (op tijd) betaalt?

Voor het betalen van rente en aflossing, maakt Mogelijk gebruik van automatische incasso. Als de geldnemer in gebreke is bij het betalen van rente en aflossing dan neemt Mogelijk alle maatregelen om de openstaande vordering te laten betalen. Bij niet- tijdige betaling, is de geldnemer direct boeterente verschuldigd en administratiekosten met een minimaal bedrag van € 150,- . Alle werkelijke kosten die verbonden zijn aan invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten en incassokosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) etc. komen voor rekening van de geldnemer.

Andere veelgestelde vragen

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeInvesterenVeelgestelde vragenWat gebeurt er als de geldnemer niet (op tijd)...