Hoe werkt de overname van het debiteurenrisico door Mogelijk?

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. Mogelijk neemt het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldnemer te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met als doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de ondernemer die de financiering is aangegaan.

Andere veelgestelde vragen

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeInvesterenVeelgestelde vragenHoe werkt de overname van het debiteurenrisico...