Bel ons

Wat betekent het recht van eerste hypotheek?

Financiert een investeerder een ondernemer om vastgoed te kopen of te herfinancieren, dan is er altijd sprake van een rechtstreekse overeenkomst. Deze wordt vastgelegd in een hypothecaire akte bij de notaris. Voor de investeerder is de grootste zekerheid dat uit deze akte zijn recht van eerste hypotheek voortvloeit.

Het recht van eerste hypotheek wordt ingeroepen als de geldlener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het tot executie komt, dan wordt de investeerder uit de opbrengst als eerste terugbetaald, nog voordat bijvoorbeeld de Belastingdienst aan de beurt is. Het recht van eerste hypotheek wordt ook altijd door een bank gevestigd als die een hypotheek verstrekt. Ook voor de bank is het dus de belangrijkste zekerheid. Binnen het model van Mogelijk is dit eveneens het geval. 

Andere veelgestelde vragen