Waarvoor kan ik bij Mogelijk terecht?

Ondernemers kunnen bij Mogelijk terecht voor een zakelijke hypotheek. Investeerders kunnen bij Mogelijk terecht voor het investeren in zakelijke hypotheken.

De hypotheek dient bijvoorbeeld voor:

  • de financiering van de aankoop van een zakelijk pand
  • de herfinanciering van een zakelijk pand
  • de financiering van de nieuwbouw van een zakelijk pand

De ondernemer die de financiering aangaat kan het pand zelf bedrijfsmatig betrekken of het pand verhuren. De investeerder die de financiering verstrekt krijgt als zekerheid altijd het eerste recht van hypotheek op het pand en 6% rendement. 

Financiering aankoop zakelijk pand

De ondernemer kan de zakelijke hypotheek gebruiken voor de financiering van de aankoop van een zakelijk pand. Dat kan een bedrijfspand zijn voor eigen gebruik of verhuur, het kan ook een woning zijn voor de verhuur. 

Herfinanciering zakelijk pand

In sommige gevallen heeft de aanvrager behoefte aan extra kapitaal, bijvoorbeeld om te investeren in de uitbreiding van zijn bedrijf of voor de aanschaf van machines. Als de aanvrager dan al een zakelijk pand bezit dat vrij is van hypotheek, dan kan hij op dat pand een hypotheek afsluiten om zo liquiditeiten te vergaren. Rust er nog een resthypotheek op het pand, dan kan de aanvrager ervoor kiezen dit bedrag eerst zelf af te lossen. Ook is het een optie de restschuld mee te financieren. Dan wordt de restschuld via de notaris geroyeerd en meegenomen in de nieuwe hypothecaire financiering. De oude hypotheekverstrekker wordt afgelost en de nieuwe investeerder van Mogelijk verkrijgt het eerste recht van hypotheek. De notaris zorgt voor alle noodzakelijke aktes en inschrijving in het kadaster. In al deze gevallen spreken we van herfinanciering.

Financiering nieuwbouw zakelijk pand

Ook in geval van nieuwbouw van een zakelijk pand, kan er een hypotheek aangevraagd worden. Een deel van de leensom wordt bij passeren bij de notaris direct vrijgegeven en het restant wordt door de investeerder in depot gehouden. De aanvrager stuurt de termijnfactuur van de aannemer een termijnfactuur stuurt naar Mogelijk. Mogelijk verzoekt de investeerder de termijnfactuur over te maken naar de Stichtingsrekening. Na ontvangst van het bedrag wordt dit direct doorgestort naar de aannemer. De vrijgegeven delen van de leensom worden direct volledig rentedragend. Voor het in depot houden van het restant ontvangt de investeerder 2% rente op jaarbasis. Ook bij nieuwbouw, verkrijgt de investeerder uiteraard het eerste recht van hypotheek.

Andere veelgestelde vragen

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeFAQAlgemeenWaarvoor kan ik bij Mogelijk terecht?