Hoe werkt de factoring van Mogelijk Plus?

Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Hierin zit;

  • het voeren van de lening administratie
  • het overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing
  • het uitvoeren van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie

Blijft de geldlener in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente, aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De belegger wordt hier niet mee lastig gevallen; Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldlener onverhoopt te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met het doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de geldlener.

Let wel; de factoring dekt niet een eventueel tekort dat zou kunnen ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een eventuele executieopbrengst. Het risico op een dusdanig tekort wordt nagenoeg geëlimineerd door een gezonde Loan to Value, het maandelijks aflossen en de privé aansprakelijkheid van de geldlener.

De afslag van 0,5% per jaar dekt de kosten van bovengenoemde factoring. Dit heet factorloon.

Andere veelgestelde vragen

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Terug naar het overzicht

HomeFAQAlgemeenHoe werkt de factoring van Mogelijk Plus?